Over de PVDA

Bouwen aan een stad op mensenmaat

Turnhout is een prachtige stad. Daar zijn wij rotsvast van overtuigd. Als hoofdstad van de Kempen, als stad midden in het groen, als centrumstad voor cultuur, onderwijs en gezondheidszorg… De mogelijkheden zijn enorm.

Maar de afgelopen jaren heeft het stadsbestuur heel wat maatregelen genomen ten nadele van de werkende mensen, de jongeren en de mensen die het moeilijk hebben. Met de asociale afvaltaks Diftar is het leven voor alle Turnhoutenaren duurder geworden. Het stadsbestuur sloot een goed draaiend kleuterschooltje, De Paddenstoel, om de gronden te verkopen aan projectontwikkelaars.

Het stadsbestuur geeft de sleutels van haar eigen beleid steeds meer uit handen. Het woonbeleid werd uitverkocht aan projectontwikkelaars zoals Heeren. Het zwembad werd uitverkocht aan Nederlands privébedrijf Optisport. Het OCMW werd verzelfstandigd: het personeel moest inleveren en de bazen kregen opslag.

We moeten de sleutels van onze stad terug in handen nemen. De stad heroveren op de projectontwikkelaars, de multinationals en de politieke elite die een veel te nauwe band met hen onderhoudt. Wij willen een sociale stad. Een stad waar de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, waar de belastingen voor de gewone werkende mensen niet verhogen en waar de dienstverlening aan de bevolking versterkt wordt in plaats van afgebouwd.

Het stadsbestuur houdt niet van inspraak en houdt nog minder van tegenspraak. Ondanks 6800 handtekeningen wou het stadsbestuur geen referendum organiseren over Diftar. Ondanks protest van ouders en buurtbewoners werd de Paddenstoel toch gesloten. Daartegenover moeten wij een beweging opbouwen. Van onderuit, zelf de democratie organiseren. Pas als veel mensen samen in beweging komen kunnen we de dingen veranderen.

Er moet dringend een stem van onderuit in de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn. Een stem van de werkende mensen, de jongeren en de mensen die het moeilijk hebben in onze stad. Een stem van al die mensen die elke dag hun nek uitsteken: die mee hun schouders zetten onder sociale projecten, die actief zijn in armoede-organisaties, oudercomités, milieuorganisaties en in bewonersvergaderingen. Een stem van al die mensen die zich verzetten tegen sociale afbraak en tegen de uitverkoop van onze stad aan een steeds kleinere elite. Daarvoor hebben we jou nodig. Om samen de zaken te keren in deze stad van ons hart.

Dit is jouw beweging