Skip to content

PVDA en actievoerders halen hun slag thuis in strijd voor Aa-vallei

PVDA en actievoerders halen hun slag thuis in strijd voor Aa-vallei

Na 10 jaar strijd halen de actievoerders en de PVDA over de ganse lijn hun slag thuis. De Aa-vallei blijft 100% bouwvrij! Het stadsbestuur (N-VA, Groen, Vooruit, CD&V), legde jarenlang alle redelijke argumenten naast zich neer en bleef kant kiezen voor de betonboeren en voor het volbouwen van de Aa-vallei. Maar onder de toenemende druk lijden ze nu een verpletterende nederlaag. 

Het Masterplan Schorvoort voorzag om 300 woningen te bouwen in de Aa-vallei. Dat ondanks hevig protest van buurtbewoners en natuurverenigingen. Onder de toenemende druk gaf het stadsbestuur deze zomer de opdracht aan voormalig Vlaams bouwmeester Leo Van Broeck om het project te herbekijken. 

Dinsdagavond maakte Van Broeck zijn consensusnota bekend en die is overduidelijk. De nota bevat een heel aantal elementen die de PVDA de voorbije jaren op de politieke agenda bracht bij verschillende tussenkomsten in de gemeenteraad en op verschillende acties: het belang van waterbuffering in tijden van klimaatverandering, het toenemend risico op overstromingen, de opslag van 16.000 ton CO2 die zou vrijkomen bij het ontgraven van de Aa-vallei, het grote natuurpotentieel van de vallei… Maar het  stadsbestuur heeft altijd de kant blijven kiezen van de betonboeren en van het volbouwen van de Aa-vallei, tegen alle redelijke argumenten en tegen de wil van de buurtbewoners in. De nota van Leo Van Broeck is dan ook een verpletterende nederlaag voor het Turnhoutse stadsbestuur. Na 10 jaar strijd is het stadsbestuur nu verplicht een bocht van 180° te maken.

“Het stadsbestuur heeft nooit opengestaan voor argumenten en heeft nooit geluisterd naar de stem van de buurtbewoners”, aldus gemeenteraadslid voor PVDA Wout Schafraet. ”Vorige zomer, op de gemeenteraad van 29 juni, reageerde schepen Wittebolle (Groen) nog dat ze wel gelooft in voortschrijdend inzicht, maar dat ze geen reden zag om de plannen rond de Aa-vallei te wijzigen. Zelfs na de hevige overstromingen deze zomer verklaarde schepen Boogers (ook Groen) nog op RTV dat de verkaveling van de Aa-vallei niet voor toenemende overstromingen zou zorgen”, herinnert Wout Schafraet. “De nota van Van Broeck gaat daar nu lijnrecht tegenin”. 

Niets was voor het stadsbestuur te veel om de verkaveling door de strot van de buurtbewoners te duwen. De stad en Orion sloten een achterkamerdeal met projectontwikkelaar Matexi, terwijl ze eerst hadden beloofd de buurtbewoners meer te betrekken. Het stadsbestuur verdeelde een bewonersbrief die volstond van leugens om het project toch goed te praten. Zelfs het onderzoek van hydroloog en bodemexpert Dirk Van Look, die had aangetoond dat bij het uitgraven van de Aa-vallei 16.000 ton CO2 zou vrij komen, was voor het stadsbestuur geen argument om haar standpunt te veranderen. 

“Het is enkel dankzij de volgehouden strijd van buurtbewoners en dankzij de toenemende druk van de PVDA dat het stadsbestuur uiteindelijk Leo Van Broeck heeft moeten aanstellen om het hele project te herbekijken. De druk op de stad werd onhoudbaar”, vertelt Schafraet. 

De PVDA heeft het protest van buurtbewoners en bezorgde Turnhoutenaren altijd gesteund en heeft de voorbije jaren de politieke druk op het dossier nog opgevoerd. “We voerden in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 reeds actie tegen het overstromingsgevaar in de Aa-vallei. We hebben het punt als enige partij tot in het Vlaams parlement gebracht, met een resolutie van PVDA-fractievoorzitter Jos D'Haese. We hebben met een simulatie van het masterplan aangetoont welke ravage die aan de natuur zou aanrichten. We reageerden op de achterkamerdeal met projectontwikkelaar Matexi. We hebben de leugens onthuld die het stadsbestuur had verspreid in een bewonersbrief aan de Schorvoortenaren. We startten een affichecampagne om de Aa-vallei te redden en we stuurden protestmails naar het kabinet Demir. We hebben afgedwongen dat hydroloog en bodemexpert Dirk Van Look gehoord zou worden door de heer Van Broeck. En in oktober voerden we de druk nog op met een rebelse ontdekkingstocht door de riviervallei”. 

“We zijn trots dat we ons in dit dossier hebben vastgebeten”, besluit Schafraet. “Vriend en vijand zal erkennen dat de PVDA een doorslaggevende rol heeft gespeeld in het bouwvrij houden van de Aa-vallei.