Jos D’Haese, fractievoorzitter van de PVDA in het Vlaams parlement, zette dinsdag een resolutie op de agenda van de commissie leefmilieu in het Vlaams Parlement voor het behoud van de Aa-vallei in Turnhout. “De Aa-vallei heeft een enorme ecologische meerwaarde. Niemand zit er op te wachten dat deze bebouwd zal worden. Behalve dan misschien de projectontwikkelaars”, reageerde D’Haese scherp. 

De Aa-vallei is een stuk open ruimte van 15 hectare gelegen in het Turnhoutse gehucht Schorvoort. De Vlaamse Regering en het Turnhoutse stadsbestuur beslisten in onderling overleg dat op 9 van de 15 hectare meer dan 300 woongelegenheden zouden gebouwd worden. Buurtbewoners verenigden zich in het ‘Wijkcomité Schorvoort 2020’ om protest aan te tekenen tegen deze beslissing. Dat doen ze onder meer door zwarte vlaggen buiten te hangen. Ze stuurden ook al meer dan 200 protestmails naar het adres van Vlaams Minister voor Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA). 

De PVDA zet dit protest nu ook kracht bij in het Vlaams Parlement met een resolutie waarin die de Vlaamse Regering vraagt de beslissing om de vallei te verkavelen te herzien. “De nood aan groene, open ruimte in en nabij de stad is overduidelijk en de verdroging neemt in Vlaanderen steeds ernstigere proporties aan”, zei D’Haese in de commissie. “Waarom zouden we de Aa-vallei, een belangrijke waterbuffer en een echte groene long in Turnhout, dan verkavelen?” 

Ook Paul Van Miert (N-VA), burgemeester van de stad Turnhout, was aanwezig in de commissie: “Er zijn al heel veel initiatieven genomen in de meerkleurige coalitie in Turnhout (N-VA, Sp.a, Groen, CD&V red), en we zijn die nog steeds aan het nemen. 6 van de 15 hectare van de Aa-vallei is al gevrijwaard van bebouwing. Ik begrijp de spelletjes van meneer D’Haese heel goed, want hij wil natuurlijk maar één ding beogen en dat is de brede, meerkleurige coalitie in Turnhout een hak zetten.” 

Jos D’Haese betreurde de reactie van Van Miert. “Wanneer de PVDA in de gemeenteraad van Turnhout tussenkomt over de zaak, worden we verwezen naar het Vlaams niveau. Nu we op Vlaams niveau vragen om de beslissing te herzien, verwijst men opnieuw naar het lokaal niveau”, reageerde D’Haese. “Ik vraag aan de minister, die expliciet stelt dat ze over de natuur echt geen compromissen meer wil sluiten, de fouten uit het verleden recht te zetten.” De resolutie werd uiteindelijk weggestemd in de commissie. N-VA, sp.a, Open VLD en CD&V stemden tegen. Groen en Vlaams Belang onthielden zich. 

Turnhouts gemeenteraadslid voor PVDA, Wout Schafraet, keek ook naar het parlementair debat en reageert verontwaardigd: “In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen ging N-VA nog stemmen winnen in Schorvoort door te zeggen dat het Masterplan voor hen niet bindend is. En in de Turnhoutse gemeenteraad klopt burgemeester Van Miert zich op de borst dat hij straf onderhandelt op Vlaams niveau om de open ruimte in Turnhout maximaal te vrijwaren. Als er dan op Vlaams niveau een resolutie voorligt om de volledige Aa-vallei te vrijwaren, zoals de buurtbewoners terecht vragen, dan steunt hij dat niet. Dat is onbegrijpelijk. Wie had gedacht dat Van Miert in Brussel de belangen van onze stad en van onze inwoners zou verdedigen is weer een illusie armer. Dat zelfverklaarde linkse partijen als sp.a en Groen de resolutie niet steunen is helemaal te gek voor woorden.”