Maak mee het verschil

Nieuws

Wanneer een schepen van Landbouw grond verhuurt... aan zichzelf

Maandagochtend werd in verschillende media melding gemaakt van moedwillige vernielingen in het natuurgebied Dombergheide. De vernielingen zouden zijn aangebracht door de vennootschap van schepen van Landbouw Luc Hermans. De vraag dringt zich echter op of het deontologisch verantwoord is dat een schepen pachter is van publieke gronden van de stad. PVDA Turnhout vraagt een onderzoek naar belangenconflicten bij het huren van publieke gronden.

PVDA Turnhout met opvallend vrouwelijke, syndicale en diverse kopploeg naar verkiezingen

De PVDA heeft haar kopploeg bekend gemaakt waarmee ze in oktober naar de gemeenteraadsverkiezingen in Turnhout trekt. De linkse partij heeft de ambitie om voor het eerst een zitje te veroveren in de gemeenteraad. Ze wil daar de stem vertegenwoordigen van de werkende mensen, van de jongeren en van alle mensen die het moeilijk hebben in onze stad. De kopploeg weerspiegelt die ambitie.

Dit is jouw beweging