Maak mee het verschil

Nieuws

PVDA vraagt opschorting stedelijke taksen gedurende corona-crisis

Om de koopkracht van de Turnhoutenaren te beschermen vraagt de PVDA de opschorting van enkele stedelijke taksen voor de maanden maart, april en mei. Dat doet ze in navolging van de oproep van minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers. Die vraagt de steden en gemeenten om te bekijken “welke specifieke lokale belastingen en taksen kunnen worden uitgesteld of opgeschort”.

PVDA motie tegen verhoging sociale huurprijzen: weggestemd door sp.a-N-VA coalitie na slecht politiek theater

De sociale huurders van Turnhout worden zwaar getroffen door de nieuwe huurprijsberekening voor sociale woningen. Als signaal naar Vlaams minister van Wonen, Matthias Diependaele (N-VA), diende de PVDA een motie in op de gemeenteraad van 2 maart. Na een slecht politiek theater werd de motie weggestemd. PVDA-gemeenteraadslid Wout Schafraet reageert teleurgesteld maar strijdvaardig.

Dit is jouw beweging