Fotoverslag Winterlunch

Deze winter organiseerde onze Turnhoutse PVDA-afdeling voor het vierde jaar op rij een spaghetti-etentje uit solidariteit met alle mensen die het moeilijk hebben in onze stad. Het werd een groot succes, met veel blije gezichten en goed gevulde magen. Herbeleef dit vierde 'dagje zonder geldzorgen' in dit fotoverslag.

Grimstedebos: projectontwikkelaar en houthakkerscoalitie bijten in het zand

Een historische overwinning voor de buurtbewoners van het Grimstedebos, voor Natuurpunt Turnhoutse Kempen, voor de klimaatjongeren en voor de sociale oppositie van de PVDA. Nadat de Provinciaal Omgevingsambtenaar (POA) in juli reeds een negatief advies gaf rond het voorliggende bouwproject, volgt nu ook de provinciale deputatie dit negatief advies. Projectontwikkelaar GoPlus krijgt geen vergunning voor de kap en de verkaveling van het Grimstedebos.

Grimstedebos: stadsbestuur krijgt herexamen. PVDA en buurtbewoners krijgen gelijk.

Te weinig groen, te grote verdichting en in strijd met het Ruimtelijk Structuurplan… Het oordeel van de Provinciaal Omgevingsambtenaar rond het Grimstedeproject is ronduit vernietigend! Een negatief advies en een herexamen voor projectonwikkelaar en stadsbestuur. Toch is waakzaamheid geboden...

Turnhout als groene motor voor de waterstofeconomie

De waterstofeconomie is wereldwijd aan een opmars bezig en het belangrijkste kenniscentrum van waterstof van de BeNeLux is gevestigd op de Philips-site in Turnhout. “Alles is voor handen om van Turnhout een voortrekker te maken van de 100% milieuvriendelijke energietoepassing”, aldus PVDA-gemeenteraadslid Wout Schafraet. De linkse partij deed op de laatste gemeenteraad enkele concrete voorstellen voor toepassing van waterstof in Turnhout.

Het signaal van de hoop: lessen uit de PVDA-kiescampagne

Er kan geen enkele twijfel over bestaan: de PVDA is een winnaar van de afgelopen verkiezingen. Over heel het land boekten we successen. In Wallonië en in Brussel zijn we de sterkste stijger. In Vlaanderen kenden we de op één na grootste groei. Die doorbraak is opmerkelijk om verschillende redenen. Een feit staat als een paal boven water: deze overwinning werd ons niet in de schoot geworpen, we hebben ze collectief afgedwongen.

Grimstedebos: Hevig debat op gemeenteraad

Een hevig debat tussen PVDA-gemeenteraadslid Wout Schafraet en schepen Astrid Wittebolle (Groen). Aanleiding was de bewuste mail aan Natuurpunt...

Laatste stadsbos voor de bijl... met steun van Groen en sp.a

Een historische vergissing... het laatste stadsbos van Turnhout, het Grimstedebos, gaat voor de bijl. Met de steun van Groen en sp.a. Amper vier dagen nadat 1000 Turnhoutse 'bosbrossers' op straat kwamen voor een ambitieus klimaatbeleid, plooit het stadsbestuur onder druk van de betonboeren van GoPlus. Hoe is het ooit zo ver kunnen komen?

Bestuursakkoord Turnhout doorgelicht: geen kentering voor sociaal, groen en betaalbare stad

De nieuwe meerderheid is ingezworen en het bestuursakkoord is goedgekeurd. De marsrichting van de nieuwe monstercoalitie van N-VA, sp.a, Groen en CD&V ligt vast. PVDA Turnhout nam het akkoord onder de loep en ziet tien grote pijnpunten.

Nieuwjaarsreceptie 2019

#FenomenaalSociaal gezelschap gespot zaterdagavond op de nieuwjaarsreceptie van PVDA Turnhout. Herbeleef de avond in deze fotoreportage.

Wout legt eed af als eerste PVDA-raadslid uit Turnhoutse geschiedenis

't Is gebeurd... Woensdagavond legde Wout Schafraet de eed af als eerste PVDA-gemeenteraadslid uit de geschiedenis van Turnhout. Vlak voor zijn officiële eedaflegging als gemeenteraadslid hield Wout een alternatieve “eedaflegging voor het volk”.

Doe je mee?