Grimstedebos: stadsbestuur krijgt herexamen. PVDA en buurtbewoners krijgen gelijk.

Te weinig groen, te grote verdichting en in strijd met het Ruimtelijk Structuurplan… Het oordeel van de Provinciaal Omgevingsambtenaar rond het Grimstedeproject is ronduit vernietigend! Een negatief advies en een herexamen voor projectonwikkelaar en stadsbestuur. Toch is waakzaamheid geboden...

Turnhout als groene motor voor de waterstofeconomie

De waterstofeconomie is wereldwijd aan een opmars bezig en het belangrijkste kenniscentrum van waterstof van de BeNeLux is gevestigd op de Philips-site in Turnhout. “Alles is voor handen om van Turnhout een voortrekker te maken van de 100% milieuvriendelijke energietoepassing”, aldus PVDA-gemeenteraadslid Wout Schafraet. De linkse partij deed op de laatste gemeenteraad enkele concrete voorstellen voor toepassing van waterstof in Turnhout.

Het signaal van de hoop: lessen uit de PVDA-kiescampagne

Er kan geen enkele twijfel over bestaan: de PVDA is een winnaar van de afgelopen verkiezingen. Over heel het land boekten we successen. In Wallonië en in Brussel zijn we de sterkste stijger. In Vlaanderen kenden we de op één na grootste groei. Die doorbraak is opmerkelijk om verschillende redenen. Een feit staat als een paal boven water: deze overwinning werd ons niet in de schoot geworpen, we hebben ze collectief afgedwongen.

Grimstedebos: Hevig debat op gemeenteraad

Een hevig debat tussen PVDA-gemeenteraadslid Wout Schafraet en schepen Astrid Wittebolle (Groen). Aanleiding was de bewuste mail aan Natuurpunt...

Laatste stadsbos voor de bijl... met steun van Groen en sp.a

Een historische vergissing... het laatste stadsbos van Turnhout, het Grimstedebos, gaat voor de bijl. Met de steun van Groen en sp.a. Amper vier dagen nadat 1000 Turnhoutse 'bosbrossers' op straat kwamen voor een ambitieus klimaatbeleid, plooit het stadsbestuur onder druk van de betonboeren van GoPlus. Hoe is het ooit zo ver kunnen komen?

Bestuursakkoord Turnhout doorgelicht: geen kentering voor sociaal, groen en betaalbare stad

De nieuwe meerderheid is ingezworen en het bestuursakkoord is goedgekeurd. De marsrichting van de nieuwe monstercoalitie van N-VA, sp.a, Groen en CD&V ligt vast. PVDA Turnhout nam het akkoord onder de loep en ziet tien grote pijnpunten.

Nieuwjaarsreceptie 2019

#FenomenaalSociaal gezelschap gespot zaterdagavond op de nieuwjaarsreceptie van PVDA Turnhout. Herbeleef de avond in deze fotoreportage.

Wout legt eed af als eerste PVDA-raadslid uit Turnhoutse geschiedenis

't Is gebeurd... Woensdagavond legde Wout Schafraet de eed af als eerste PVDA-gemeenteraadslid uit de geschiedenis van Turnhout. Vlak voor zijn officiële eedaflegging als gemeenteraadslid hield Wout een alternatieve “eedaflegging voor het volk”.

Philips Turnhout: winsthonger aandeelhouders eist 158 ontslagen

Philips Lighting wil opnieuw 158 mensen op straat zetten in Turnhout. Het nieuws volgt slechts één jaar na de vorige herstructurering waarbij er in Turnhout al 78 jobs verdwenen. Zit het bedrijf in moeilijkheden? Niets is minder waar! PVDA Turnhout zocht de naakte cijfers achter de ontslagen...

Is betaalbaar, groen en inclusief beleid mogelijk met N-VA-monstercoalitie?

Twee dagen na de verkiezingsdag hebben vier partijen een akkoord bereikt om samen een volgende coalitie te vormen. N-VA, CD&V, sp.a en Groen zouden samen in zee gaan en samen de stad de komende zes jaar besturen. PVDA Turnhout vreest dat met dit N-VA-monsterverbond de sociale beloftes van tijdens de kiescampagne snel in de prullenmand gaan verdwijnen.