Toespraak Wout Schafraet ter nagedachtenis van 75 jaar V-dag

75 jaar geleden slaakte Europa een zucht van verlichting. Op 8 mei 1945 gaf het Duitse leger zich over na meer dan 5 jaar oorlog en fascistische dictatuur in Europa. De fascistische gruwel en de oorlog voor de bevrijding hadden meer dan 65 miljoen slachtoffers gemaakt. Met PVDA Turnhout herdachten we op 8 mei de Turnhoutse slachtoffers van de fascistische gruwel en de Turnhoutse verzetsstrijders.

Helden bedankt in Beerse en Vosselaar

Enkele enthousiaste PVDA-leden uit Beerse en Vosselaar brachten de helden in beeld die ons land de afgelopen weken deden draaien. Het is de werkende klasse die ons land doet draaien, ook als het moeilijk gaat.

Working Class Heroes bedankt op rijm

Enkele leden van PVDA Turnhout gaven een bedankje op rijm, voor alle coronahelden die de afgelopen weken ons land deden draaien. Bekijk hier het resultaat!

Krijtboodschappen voor corona-helden

De afgelopen weken stak PVDA Turnhout een hart onder de riem van de vele corona-helden met hartverwarmende krijtboodschappen. Bedankt aan alle helden van de werkende klasse die ons land lieten draaien in de moeilijke periode van de lockdown. Wij vergeten jullie niet (vandaag niet en ook niet na deze crisis!).

PVDA vraagt opschorting stedelijke taksen gedurende corona-crisis

Om de koopkracht van de Turnhoutenaren te beschermen vraagt de PVDA de opschorting van enkele stedelijke taksen voor de maanden maart, april en mei. Dat doet ze in navolging van de oproep van minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers. Die vraagt de steden en gemeenten om te bekijken “welke specifieke lokale belastingen en taksen kunnen worden uitgesteld of opgeschort”.

PVDA motie tegen verhoging sociale huurprijzen: weggestemd door sp.a-N-VA coalitie na slecht politiek theater

De sociale huurders van Turnhout worden zwaar getroffen door de nieuwe huurprijsberekening voor sociale woningen. Als signaal naar Vlaams minister van Wonen, Matthias Diependaele (N-VA), diende de PVDA een motie in op de gemeenteraad van 2 maart. Na een slecht politiek theater werd de motie weggestemd. PVDA-gemeenteraadslid Wout Schafraet reageert teleurgesteld maar strijdvaardig.

Herbeleef onze Turnhoutse Nieuwjaarsreceptie

Het zaaltje in de schoolstraat liep goed vol voor de Nieuwjaarsreceptie van PVDA Turnhout. Met veel goesting en strijdbaarheid voor een fenomenaal sociaal 2020.

26 miljoen misrekend? Alle potjes moeten open.

Het stadsbestuur heeft een foutje gemaakt… van 26 miljoen euro. Op een snel bijeengeroepen fractieleidersvergadering donderdagavond kondigden burgemeester Van Miert (N-VA) en Stijnen (CD&V) aan dat er een externe audit zou komen om de zaak te onderzoeken. Voor PVDA moet zo’n audit in alle openbaarheid gebeuren. Alle potjes moeten open.

Open Kaart (januari 2020)

Ontdek de vijfde editie van onze rebelse stadskrant Open Kaart. We blikken even terug op enkele mooie overwinningen van het afgelopen jaar. Denk aan de redding van het Turnhoutse Grimstedebos, denk aan de strijd van de Witte Woede en hun noodfonds voor een zorg op mensenmaat, of denk aan onze verkiezingsoverwinning op 26 mei. Daarnaast lees je over onze Winterlunch voor mensen in armoede en natuurlijk over onze campagne voor een minimumpensioen van 1500 euro netto. Dat en veel meer in deze voorjaarseditie van Open Kaart.

Met de grove borstel door de sociale huurprijzen

De vorige Vlaamse Regering (N-VA, Open VLD, CD&V) zette de sociale huisvestingsmaatschappijen met de rug tegen de muur. Vanaf 1 januari 2020 krijgen de sociale huurders een forse huurprijsverhoging in hun bus. Op de private huurmarkt inbreken op een lopend contract is onmogelijk. Maar in de sociale huisvesting doet men maar op. De sociale huurders zijn dan ook woest. PVDA-gemeenteraadslid Wout Schafraet kan ze alleen maar gelijk geven.

Doe je mee?