Succesvolle nationale staking, ook in de Kempen

Respect. Dat vraagt de werkende klasse vandaag. Ze ging in de tegenaanval, tegen werkgevers en regering, en vroeg met dit signaal om échte loonsverhogingen en een betere eindeloopbaanregeling. De Kempense PVDA-afdelingen gingen op solidariteitsbezoek bij de stakersposten in de regio.

Allemaal advocaat voor het klimaat

Meer dan 60.000 mensen in het hele land voerden vandaag actie in toga voor de Klimaatzaak. Ook in Turnhout was er een sterk protest op de Grote Markt. PVDA Turnhout was talrijk aanwezig.

Turnhoutse PVDA-vrouwen komen op voor vrouwenrechten

Op 8 maart, de Internationale Strijddag voor Vrouwenrechten ondersteunden PVDA-vrouwen de eisen van vrouwenbeweging Marianne. Betere lonen, een einde aan het geweld tegen vrouwen, recht op abortus en zoveel meer!

PVDA vrouwen voeren actie tegen huiselijk en seksueel geweld

Het aantal meldingen van huiselijk en seksueel geweld lag het voorbije jaar hoger dan alle andere cijfers van geweldpleging in onze regio. Daarom voerden de vrouwen van PVDA Turnhout een symbolische actie aan het Kasteel van de hertogen van Brabant. Zij schuiven een 3-puntenplan naar voren om de strijd tegen geweld tegen vrouwen aan te pakken.

Ontdek onze nieuwste busfolder

Vers van de pers! Binnenkort belandt deze folder in alle brievenbussen van Turnhout, je leest deze folder hier als eerste. 

Tien hele leugens en halve waarheden om een verkaveling door te duwen

In een bewonersbrief aan de Schorvoortenaren wil het stadsbestuur naar eigen zeggen “antwoorden met een zeer genuanceerde stand van zaken” op de bezorgdheden vanuit de buurt. Maar in werkelijkheid doet ze precies het omgekeerde. De bewonersbrief staat vol verdraaiingen, halve waarheden en flagrante leugens. Alles lijkt geoorloofd om het bouwproject dat niemand ziet zitten toch door te duwen.

Lekkers en een medaille voor personeel en bewoners woonzorgcentrum te Vosselaar

Enkele leden van PVDA Beerse-Vosselaar trokken naar Woonzorgcentrum Hof ter Dennen in Vosselaar. Met manden vol fruit en cocolade en medailles bedankten we de zorghelden voor hun inzet het voorbije jaar. Aan de bewoners schonken we zelfgemaakte kaartjes met kindertekeningen.  

Resolutie PVDA tegen de verkaveling van de Aa-vallei in Schorvoort weggestemd

Jos D’Haese, fractievoorzitter van de PVDA in het Vlaams parlement, zette dinsdag een resolutie op de agenda van de commissie leefmilieu in het Vlaams Parlement voor het behoud van de Aa-vallei in Turnhout. “De Aa-vallei heeft een enorme ecologische meerwaarde. Niemand zit er op te wachten dat deze bebouwd zal worden. Behalve dan misschien de projectontwikkelaars”, reageerde D’Haese scherp. 

PVDA jongeren steken handen uit de mouwen voor de zorg

Het zorgpersoneel staat het water aan de lippen. Terwijl de regering tekort schiet, zijn het veel gewone mensen die hun steentje bijdragen om de zorgsector te ondersteunen. Drie PVDA jongeren staken de handen uit de mouwen en delen hun ervaringen. 

In Memoriam Jan Michiels

Met droefheid vernemen wij het overlijden van Jan Michiels. Jan was oprichter van Stad voor de Mens, de actiegroep die in de jaren ‘70 en ‘80 de Turnhoutse politiek dooreenschudde. Jan kwam heel zijn leven op voor een stad op mensenmaat. In 2018 was hij verruimingskandidaat op de lijst van de PVDA in Turnhout.