Skip to content

Wout legt eed af als eerste PVDA-raadslid uit Turnhoutse geschiedenis

Wout legt eed af als eerste PVDA-raadslid uit Turnhoutse geschiedenis

't Is gebeurd... Woensdagavond legde Wout Schafraet de eed af als eerste PVDA-gemeenteraadslid uit de geschiedenis van Turnhout. Vlak voor zijn officiële eedaflegging als gemeenteraadslid hield Wout een alternatieve “eedaflegging voor het volk”.

Op 14 oktober ging de PVDA er in heel het land sterk op vooruit. In Turnhout steeg de linkse partij van 544 stemmen bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen naar 1394 stemmen nu. Ze was daarmee de op één na sterkste stijger van de negen partijen die deelnamen aan de verkiezingen. Wout Schafraet werd verkozen als eerste PVDA-raadslid uit de geschiedenis van Turnhout.

Op woensdag 2 januari vond de officiële eedaflegging plaats van de nieuwe gemeenteraad. Vlak voor zijn officiële eedaflegging in de raadszaal hield Wout aan de ingang van het stadhuis een alternatieve “eedaflegging voor het volk”.

Herlees hieronder de toespraak en de eedaflegging voor een stad op mensenmaat:

“Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”. Dat is de eed die ik zo dadelijk moet afleggen in de raadszaal van het stadhuis. Ik niet alleen. Alle nieuwe raadsleden, van alle verschillende partijen zullen straks zweren de verplichtingen van hun mandaat trouw na te komen..

Het toont meteen aan hoe breed te interpreteren die “verplichtingen van dat mandaat” zijn als zowel N-VA, Vlaams Belang, CD&V of PVDA dezelfde eed moeten zweren en daar allemaal zes jaar mee zullen wegkomen.

De vraag de komende zes jaar zal echter zijn welke invulling iedereen geeft aan dat mandaat. Gebruik je dat mandaat om de tweedeling in de stad verder te doen toenemen? De tweedeling tussen de kinderen met een volle en met een lege brooddoos. De tweedeling tussen de hippe opgewaardeerde wijken en de achtergelaten wijken van onze stad. De tweedeling tussen de Jannekes, Miekes en Jeffen aan de ene kant en de Mohameds, Aziza’s en Ibrahims aan de andere kant? Of gebruik je dat mandaat om op te komen voor een radicale kentering, voor een stad zonder armoede. Voor investeringen in alle wijken, in de meest achtergestelde wijken eerst. Voor een actieplan tegen racisme en discriminatie en voor echte verbinding tussen alle inwoners van de stad. Wij kiezen voor de tweede invulling.

Gebruik je dat mandaat om het leven nog duurder te maken voor de werkende mensen? Om nieuwe Diftars en andere taksen in te voeren voor de gewone Turnhoutenaar? En om aan de andere kant nieuwe fiscale voordelen toe te kennen aan projectontwikkelaars en multinationals? Of gebruik je je mandaat om de gele, rode en groene hesjes een stem te geven voor een betaalbare stad. Om op te komen voor een sociaal rechtvaardige stad? Wij kiezen voor de tweede invulling.

Gebruik je je mandaat om de klimaatdoelstellingen op de lange baan te schuiven? Met ronkende verklaringen over een klimaatneutrale stad tegen 2050, zonder daar een plan tegenover te stellen om de uitstoot effectief jaarlijks terug te dringen? Of gebruik je je mandaat voor een drastische omslag in ons klimaat- en mobiliteitsbeleid en voor een bescherming van de ons omringende groene longen. Wij kiezen voor de tweede invulling.

Gebruik je je mandaat om je eigen zakken te vullen? Om een cultuur van belangenvermenging en ons-kent-ons te installeren? Gebruik je je mandaat om grond te verhuren aan je eigen private vennootschap, zoals schepen Luc Hermans deed in de vorige legislatuur [lees meer]? Of gebruik je je mandaat om alle stinkende potjes open te trekken en alle belangenvermenging in de openbaarheid te brengen? Gebruik je je zitpenningen om je eigen zakken te vullen of om elke euro door te storten aan de partij van de werkende mensen? Wij kiezen voor de tweede invulling.

Binnen zes jaar zal de vraag niet zijn of ik de “verplichtingen van mijn mandaat trouw ben nagekomen”. De vraag zal zijn hoe ik dat mandaat heb ingevuld. En vooral ten dienste van wie dat mandaat stond? Ten dienste van de projectontwikkelaars en de betonboeren? Ten dienste van de multinationals en… van mijn eigen zakken? Of ten dienste van de werkende mensen, de jongeren en van alle mensen die het moeilijk hebben in onze stad?

Precies daarom doe ik vandaag een alternatieve eedaflegging. Een “eedaflegging voor het volk” zeg maar. Om dat mandaat dat ik de komende zes jaar ga opnemen een concrete invulling te geven.

  ALTERNATIEVE EEDAFLEGGING

  • Ik zweer met mijn mandaat een stem te geven aan de werkende mensen, de jongeren en aan alle mensen die het moeilijk hebben in onze stad.
  • Ik zweer mijn mandaat ten dienste te stellen van de mobilisatie, de acties en de strijd van de gewone Turnhoutenaren.
  • Ik zweer aan mijn mandaat geen enkel persoonlijk voordeel te doen en 100% van mijn zitpenningen rechtstreeks door te storten aan de Partij van de Arbeid van België. Ik zweer elke zakkenvullerei en belangenvermenging van andere mandatarissen in de openbaarheid te brengen.
  • Ik zweer met mijn mandaat zes jaar lang de boel wakker te schudden, voor een sociaal, groen en betaalbaar Turnhout.