Maandagochtend werd in verschillende media melding gemaakt van moedwillige vernielingen in het natuurgebied Dombergheide. De vernielingen zouden zijn aangebracht door de vennootschap van schepen van Landbouw Luc Hermans. De vraag dringt zich echter op of het deontologisch verantwoord is dat een schepen pachter is van publieke gronden van de stad. PVDA Turnhout vraagt een onderzoek naar belangenconflicten bij het pachten van publieke gronden.

Het waren medewerkers van Natuurpunt Turnhoutse Kempen die vorige week de schade aan het natuurgebied Dombergheide opmerkten: grote bomen waren omgeduwd, takken waren afgebroken en er was een gracht gegraven. Allemaal inbreuken tegen het natuur- en bosdecreet. Al snel werd met de vinger gewezen naar schepen van Landbouw Luc Hermans. Zijn vennootschap is immers pachter van de stadsgronden.

Schepen Hermans ontkent niet dat de schade door hem of door zijn vennoot is aangebracht: “We konden met de tractor niet meer op het terrein zonder de spiegels te beschadigen. We hebben de takken dan maar zelf opzij geduwd”.

Natuurpunt Turnhoutse Kempen wil dat de stad het contract met de nv van Luc Hermans stopzet. “Het stadsbestuur moet dat beslissen. Daar kom ik niet in tussen”, reageert de schepen van Landbouw. Maar juist daar wringt het schoentje: mijnheer Hermans maakt deel uit van het stadsbestuur.

“Er is hier duidelijk sprake van een belangenconflict” reageert Wout Schafraet, lijsttrekker voor de PVDA in Turnhout. “Hoe is het ooit kunnen gebeuren dat een lid van het schepencollege een publieke stadsgrond pacht met een eigen private vennootschap? Mijnheer Hermans is in deze tegelijk rechter en partij. Je zou kunnen zeggen dat hij tegelijk huurder en verhuurder is van de grond”. De PVDA eist, net als Natuurpunt Turnhoutse Kempen, dat de overeenkomst tussen de stad en de nv van mijnheer Hermans onmiddellijk wordt stopgezet.

“Heeft mijnheer Hermans nog andere stadsgronden in pacht? Of zijn er andere leden uit het schepencollege die stadsgronden pachten voor private doeleinden?” vraagt Wout Schafraet zich af. “Wij eisen een onderzoek naar vergelijkbare belangenconflicten. We moeten voorkomen dat dergelijke voorvallen zich in de toekomst opnieuw voordoen.”