"De Binkbus biedt voor ons geen volwaardig alternatief"

Veel drukte en verontwaardiging op woensdagavond 31 augustus aan de halte Parochiecentrum in Zevendonk. Op initiatief van de PVDA Turnhout kwamen zo’n zestig Zevendonkenaren samen om een laatste groet te brengen aan hun geliefde Bus 1. Ze legden een rouwkrans neer aan de bushalte en protesteerden zo tegen de blinde besparingen op het openbare vervoer.

Op de protestactie bleek dat er veel onbegrip was over de asociale beslissing van De Lijn en de Vlaamse regering.

“Mijn vader woont al meer dan 60 jaar in Zevendonk” vertelt Tine. “Hij heeft geen auto meer en is intussen 86. Hij komt met de bus naar ons, in Merksplas, om bijvoorbeeld elke donderdag onze zoon van school te halen. Hij rijdt ook met de bus naar de zangvereniging waar hij al 60 jaar zingt. Het zou voor hem een ramp zijn als er geen bus meer komt. Hij zal totaal worden geïsoleerd.”

Maria, een oudere vrouw vertelt over de nieuwe Binkbus die door de stad Turnhout zal worden ingelegd als alternatief voor Bus 1. “Dat is voor ons geen oplossing. Die rijdt maar drie keer per dag en ze stopt aan de gevaarlijke steenweg op Diest. Dan moeten we daar nog eens een half uur staan wachten voor we een bus naar het centrum kunnen nemen zeker?" Heidi, een moeder met drie kinderen treedt haar bij "Mijn dochter gaat naar school in het centrum van Turnhout. Als zij die eerste Binkbus neemt dan komt ze te laat op school".

“Met deze en al de voorgaande acties hebben we de druk op De Lijn en op het stadsbestuur opgevoerd.  Dit heeft effect gehad in die mate dat het stadsbestuur een tijdelijke en gedeeltelijke oplossing heeft gevonden met de Binkbus” vertelt Wout Schafraet van de PVDA Turnhout.

“Toch biedt de Binkbus voor veel Zevendonkenaren geen oplossing. De Binkbus rijdt slechts drie maal per dag door Zevendonk en zet de passagiers dan af aan de Steenweg op Diest. Daar moeten ze dan een half uur wachten op de aansluiting met Bus 490. Zo ben je bijna een uur onderweg van Zevendonk naar het centrum van Turnhout en dat voor een afstand van amper 4 kilometer” vervolgt Wout Schafraet van de linkse PVDA.

“Maar er is meer aan de hand. De Binkbus wordt uitgebaat door een privébedrijf, betaald met geld van de stad. De Zevendonkse en Turnhoutse belastingbetalers zullen dus meer moeten betalen voor minder dienstverlening.  De Binkbus is het zoveelste cadeau aan een privébedrijf van de afgelopen jaren, na het zwembad, na Turnova… Allemaal projecten die het gat in de stadskas dieper maken. Allemaal geld dat ze dan daarna weer bij ons moeten gaan halen, via Diftar en andere taksen”.

Toch heerste er bij sommige aanwezige actievoerders ook optimisme. De tientallen getuigenissen, de Facebook-pagina Red bus Zevendonk, die al het verzet bundelde en de aankondiging van de actie dwongen het stadsbestuur immers om zelf een gedeeltelijke oplossing naar voor te schuiven. De druk opvoeren en ons samen organiseren heeft dus geloond. Nu komt het erop aan de druk verder op te voeren opdat De Lijn een echte oplossing naar voor zou schuiven voor een degelijk uitgebouwd openbaar vervoer in Zevendonk.

175 miljoen euro besparingen op minder dan tien jaar tijd

Waarom zou Bus 1 moeten verdwijnen? De Lijn zelf windt er alvast geen doekjes om “Wat uw vraag over de afschaffing van de lijn naar Zevendonk betreft kunnen wij u melden dat er onvoldoende opstappers zijn in de wijk Zevendonk om een busverbinding te verantwoorden. Dit omwille van de besparingen die de regering ons oplegt.”

De huidige Vlaamse regering (N-VA, CD&V en OpenVLD) heeft De Lijn een besparing opgelegd van maar liefst 115 miljoen euro. Dat komt bovenop de 60 miljoen euro die al door de vorige Vlaamse regering (sp.a, N-VA en CD&V) werd bespaard op De Lijn. “Het openbaar vervoer efficiënter organiseren” heet dat in hun jargon. Als vandaag Bus 1 naar Zevendonk geschrapt wordt dan is dat de verantwoordelijkheid van alle traditionele partijen die de afgelopen jaren in de Vlaamse regering zaten.