In een poging afspraken te maken voor de komende verkiezingscampagne zijn maandagavond de negen Turnhoutse partijen samen gekomen om een engagementsverklaring overeen te komen. Dat er praktische afspraken gemaakt worden is voor de PVDA niet meer dan logisch. Dat er beperkingen worden opgenomen die vooral in het nadeel spelen van een nieuwe opkomende partij als de PVDA gaat echter een brug te ver.

De PVDA heeft de engagementsverklaring om principiële democratische redenen niet ondertekend maar belooft wel op een propere manier campagne te zullen voeren.

Het democratisch recht om campagne te voeren is een belangrijk principe voor de PVDA. Daarbij zouden in principe alle partijen gelijk aan de start moeten komen. Dat is vandaag echter helemaal niet het geval. De traditionele partijen beschikken over campagnebudgetten die een veelvoud zijn van dat van de PVDA. N-VA toert door Vlaanderen met Amerikaanse campagnebussen en CD&V zette tijdens de précampagne haar lijsttrekker in de kijker op 20 vierkante meter borden. Bovendien hebben de meerderheidspartijen via hun burgemeester en schepenen veel meer toegang tot de media, ze zijn zichtbaar met sprekers op allerlei evenementen...

Het zijn die partijen die nu een 'herenakkoord' wilden overeenkomen. In dat akkoord werd onder andere de beperking opgenomen om te mogen campagne voeren op markten en evenementen. Voor een opkomende partij als de PVDA, die niet beschikt over de campagnebudgetten en de toegang tot de media van de machtspartijen, is deze beperking een schending van het principe dat iedereen gelijk aan de start vertrekt.

"De meerderheidspartijen en de rechtse oppositie doen alsof het om een puur praktische afspraak zou gaan. Ze willen daarbij niet erkennen dat het gaat om een inperking van het recht op campagne voeren voor een opkomende partij als de PVDA" reageert Wout Schafraet, lijsttrekker van de linkse partij. "Tijdens de vergadering maandagavond hebben wij ons inschikkelijk getoond en wilden we alle andere punten van de engagementsverklaring wél goedkeuren. Puur praktische afspraken (bijvoorbeeld dat elke partij haar affiches moet plakken binnen een bepaald vak, of dat je een stand die de straat inneemt op voorhand aanvraagt bij het evenementenloket) lijken ons niet meer dan logisch. De beperking rond het in contact treden met burgers op markten en evenementen gaat verder dan deze praktische afspraken. Het gaat om een beperking van een principieel democratisch recht".

Tijdens de vergadering over de engagementsverklaring werd de PVDA sterk onder druk gezet om in te binden. Er was ook geen enkele bereidheid van de andere partijen om dit punt uit de engagementsverklaring te schrappen. Enkele aanwezigen dreigden ermee op te stappen en zo ook alle praktische afspraken uit de engagementsverklaring te grabbel te gooien. Daarop heeft de PVDA mondeling verklaard dat ze zich aan de voorgestelde afspraken zal houden, maar dat ze om principiële redenen de engagementsverklaring niet kon ondertekenen.

"Ons werd geen andere keuze gelaten dan ofwel de volledige engagementsverklaring in de praktijk te aanvaarden, ofwel de volledige engagementsverklaring af te schieten. Dat laatste zou tot een vuile campagne zonder spelregels hebben geleid. Dat zou helemaal hebben geleid tot de wet van de sterkste en rijkste partijen. Het was geenszins onze bedoeling de volledige engagementsverklaring naar de prullenmand te verwijzen en zo een campagne te krijgen zonder enige afspraken" vertelt Wout Schafraet. "We hebben om principiële redenen de engagementsverklaring niet ondertekend, maar roepen toch al onze kandidaten en militanten op zich aan de voorgestelde beperkingen te houden. Anders dreigt een campagne zonder enige spelregels en daar heeft de democratie nog minder bij te winnen".