De sociale huurders van Turnhout worden zwaar getroffen door de nieuwe huurprijsberekening voor sociale woningen. Als signaal naar Vlaams minister van Wonen, Matthias Diependaele (N-VA), diende de PVDA een motie in op de gemeenteraad van 2 maart. Na een slecht politiek theater werd de motie weggestemd. PVDA-gemeenteraadslid Wout Schafraet reageert teleurgesteld maar strijdvaardig.

De nieuwe prijsberekening werd door de Vlaamse regering aangekondigd als een budgetneutrale oefening om een correctere berekening te maken met gelijke regels voor alle sociale huurders. Al snel bleek dat de herberekening voor de overgrote meerderheid van de sociale huurders om een platte prijsverhoging ging. Van de 1154 Turnhoutse gezinnen die een sociale woning huren zullen 1076 gezinnen de prijs zien stijgen. Zo goed als iedereen dus. De prijsverhoging treft vooral de mensen die het zo al moeilijk hebben om rond te komen. Daarom blijft de PVDA actie voeren tegen de asociale maatregel, met onder andere ook een petitie.

Op de gemeenteraad van 2 maart diende de PVDA een motie in als signaal naar Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA). Om de motie kracht bij te zetten organiseerden ze ook een protestactie met enkele sociale huurders aan de ingang van het stadhuis. Dergelijke moties werden eerder reeds in andere steden en gemeenten goedgekeurd. Een motie, gesteund door de Turnhoutse gemeenteraad, zou de druk op het Vlaams niveau verhogen om de asociale maatregel terug te dringen.

Maar dat was buiten het stadsbestuur van N-VA, sp.a, Groen en CD&V gerekend. “Eerlijk: ik was diep teleurgesteld in de reactie van schepen van Wonen Kelly Verheyen (sp.a)” reageert gemeenteraadslid Wout Schafraet na de zitting. “In het verleden hadden we vaak constructieve en open discussies in de gemeenteraad. Maar als je vanuit de oppositie een voorstel ter stemming voorlegt, dan geldt blijkbaar alleen de hondstrouw aan grote coalitiebroer N-VA. Vandaag hebben we meer dan ooit nood aan progressieve frontvorming, niet aan links dat de N-VA achterna holt”. 

Alle non-argumenten bleken goed om de motie van de PVDA weg te stemmen. “De timing komt niet goed, want minister Diependaele is momenteel volop aan het evalueren", reageerde schepen Verheyen. Het is juist omdat de minister evalueert dat het belangrijk is om nu de druk op te voeren. “We moeten minister Diependaele de kans geven om nu een evaluatie te maken”, sprong Vlaams parlementslid Hannes Anaf (ook sp.a) zijn schepen van Wonen te hulp. Denkt sp.a werkelijk dat de N-VA, zonder druk van onderuit, nog veel zal wijzigen aan haar asociale maatregel?

Als klap op de vuurpijl zei schepen Verheyen "dat ook de Kempense N-VA-politici heel veel doen voor de sociale huurders". Werkelijk? En op Vlaams niveau stemmen ze ondertussen mee met elke asociale maatregel van de regering Jambon!

Tenslotte reageerde schepen Verheyen nog dat de motie inhoudelijk niet sterk genoeg was. Oordeel vooral zelf en lees de motie onderaan dit artikel. Toen wij nadrukkelijk vroegen om aanpassingen voor te stellen op onze motie, zodat sp.a ze wél zou kunnen goedkeuren, bleef elke reactie uit.

Uiteindelijk stemde de volledige meerderheid (N-VA, sp.a, Groen en CD&V) tegen de motie van de PVDA, tot grote ontgoocheling van enkele sociale huurders die de gemeenteraadszitting van op de publieksbanken hadden gevolgd. “Het was perfect mogelijk geweest, over grenzen van coalities en oppositie heen, vandaag een progressieve meerderheid te vormen. Maar blijkbaar is de coalitie-tucht met de N-VA heiliger dan de eigen principes” reageert Schafraet. “Daarmee laten de andere linkse partijen de sociale huurders in de steek en dat is heel jammer”.

De PVDA gaat door met haar verzet tegen de asociale huurprijsberekening: in alle sociale woonwijken in Turnhout en in de rest van het land. En de PVDA zal ook blijven tussen komen met haar verkozenen in de gemeenteraden en in het Vlaams parlement. Wonen is een recht en geen voorrecht voor de happy few. 

Lees hier de PVDA motie die werd weggestemd door de Turnhoutse meerderheidspartijen (N-VA, sp.a, Groen en CD&V):

 

Sinds 1 januari 2020 krijgen de sociale huurders een nieuwe factuur in de brievenbus. De Vlaamse regering besliste dat de huurprijzen van sociale woningen de marktprijs en het gezinsinkomen moeten volgen. Verder wordt er een energiecorrectie doorgevoerd waardoor energiezuinige woningen een toeslag krijgen. Een lopend contract aanpassen op de private huurmarkt is onmogelijk, maar in de sociale huisvesting mag blijkbaar alles.

Werk maken van betaalbaar wonen is dringend en het is de verantwoordelijkheid van alle beleidsniveaus. Maar deze beslissing van de Vlaamse regering is een slag in het gezicht voor mensen met de laagste inkomens. Volgens de cijfers die de stad heeft opgevraagd bij de sociale huisvestingsmaatschappij moeten 93% van de 1154 sociale huurders nu meer betalen dan voor de huurprijsaanpassing. Eén op vijf sociale huurders moet zelfs meer dan €100 per maand extra betalen.

Dat de prijzen van sociale woningen de marktprijs moeten volgen is de wereld op zijn kop. Sociale huisvesting moet net druk uitoefenen om ook de prijzen op de private huurmarkt naar beneden te trekken, niet andersom.

Ook de zogenaamde energiecorrectie is alles behalve correct. Wat ooit aangekondigd werd als een energiekorting, komt nu bij de sociale huurders terecht als een energietoeslag. Wat de sociale huurders uitsparen aan energie-uitgaven, betalen ze nu extra aan De Ark terug via een hogere huur.

Tenslotte is ook de berekening op basis van het gezinsinkomen waarbij ook uitkeringen en de inkomens van inwonende kinderen onder de 25 jaar worden meegerekend, onrechtvaardig. Jongeren die nog thuis wonen maar die sparen om een eigen toekomst uit te bouwen moeten nu plots volledig bijdragen in de kosten van de woning.

Gelet op het feit dat de gemeenteraad van Schelle, op initiatief van burgemeester Rob Mennes (CD&V), een motie goedkeurde die deze maatregel van de Vlaamse regering verwerpt. Gelet op het feit dat ook in Willebroek, op initiatief van Marc De Laet (sp.a), een gelijkaardige motie werd goedgekeurd.

Gelet op het feit dat de Turnhoutse sociale huurders extra zwaar getroffen worden (een prijsverhoging voor 93% van de sociale huurders). 

Gelet op het feit dat de leden van de gemeenteraad, de volksvertegenwoordigers van onze stad, moeten opkomen voor alle inwoners, ook en in het bijzonder voor zij die het moeilijk hebben. 


Besluit:

Artikel 1: 

De Turnhoutse gemeenteraad roept de bevoegde minister van Wonen, Matthias Diependaele, op om de herberekening van de sociale huurprijzen, ingevoerd op 1 januari 2020, terug in te trekken.

Artikel 2: 

Deze motie wordt overgemaakt aan:

  • N-VA minister van Wonen Matthias Diependaele
  • ter kennisgeving aan de leden van de Vlaamse regering