Skip to content

"Wout Schafraet reageert op stadsmonitor: Turnhouts stadsbestuur gebuisd voor sociale zaken"

De nieuwe stadsmonitor liegt er niet om. Het Turnhoutse stadsbestuur schiet ernstig tekort. “Dit stadsbestuur is gebuisd op vlak van democratie, zorg en sociale zaken”, reageert PVDA-lijsttrekker Wout Schafraet scherp. 

De armoede in onze stad blijft toenemen. Meer dan één op vier kinderen in onze stad groeit op in kansarmoede. Daarmee steken we nu ook grootstad Antwerpen voorbij. Het stadsbestuur heeft heel wat sleutels in handen om de kinderarmoede terug te dringen, maar dat gebeurt vandaag niet of onvoldoende. 

Zo zijn de tekorten in de kinderopvang groot en daalt de tevredenheid drastisch. Zes jaar geleden was nog 60% van de Turnhoutenaren tevreden over het aanbod kinderopvang. Vandaag is dat nog 39%. Turnhout zit daarmee ver achter het peloton van de andere centrumsteden. “Het stadsbestuur kan blijven wijzen naar andere beleidsniveaus maar moet nu vooral zelf haar verantwoordelijkheid nemen en investeren in de eigen stedelijke kinderopvang om extra plaatsen te creëren”, vindt Wout Schafraet. 

Ook het woonbeleid blijft te kort schieten. Ondanks een minimumnorm van 15% sociale woningen bij nieuwbouwprojecten, daalde het aandeel sociale woningen de laatste jaren van 8,9% in 2020 naar 8,4% nu. “Het sociale woningaanbod zou moeten uitbreiden om aan de groeiende nood aan betaalbare woningen tegemoet te komen, maar het daalt in tegendeel. Zo gaan we de wachtlijst van 1619 Turnhoutenaren nooit kunnen wegwerken”, aldus Schafraet. 

Ook de besparingen op stadspersoneel en op dienstverlening laten zich voelen. Het personeelsbestand per aantal inwoners neemt bij elke stadsmonitor af. “Met de PVDA hebben we altijd gewaarschuwd dat besparingen op stadspersoneel zouden leiden tot een afname van de dienstverlening aan de bevolking. De meerderheidspartijen bleven dat ontkennen, maar jammer genoeg bevestigen de cijfers wat wij al lang zeggen”, vertelt Schafraet. “Zo daalt de tevredenheid over de bediening aan de stadsloketten van 75% zes jaar geleden naar nog maar 59% nu”. 

Ook op vlak van mobiliteit en openbare werken laat de dienstverlening te wensen over. Ondanks de ambities in het bestuursakkoord en van schepen van mobiliteit Boogers, bengelt Turnhout helemaal onderaan op vlak van tevredenheid over de fietsinfrastructuur. Ook wat betreft de staat van de straten en pleinen en de staat van de voetpaden doet Turnhout het ronduit slecht. 

Tenslotte is er het telkens weerkerend pijnpunt van inspraak en participatie. Ondanks het “inspraakmodel” van schepen Van Otten, zijn de Turnhoutenaren jaar na jaar bozer over het gebrek aan inspraak in onze stad. Minder dan één op vier Turnhoutenaren is nog tevreden over hoe hij of zij geconsulteerd wordt. "We zien het bij elk bouwproject en bij elke verkeersingreep: er wordt beslist over de hoofden van de mensen. Het zogezegde vernieuwde inspraakmodel is een vodje papier” reageert Schafraet. 

De linkse partij ziet één lichtpunt in de stadsmonitor: de toenemende diversiteit in onze stad vormt voor steeds minder Turnhoutenaren een probleem. Een groeiende groep vindt dat inwoners van een andere herkomst een verrijking kunnen zijn voor onze stad. “Het toont aan dat de toenemende ontevredenheid van de Turnhoutenaar niet ligt aan de groeiende diversiteit, zoals sommige partijen zullen beweren, maar wel aan het beleid van dit stadsbestuur”. 

Voor de PVDA zijn het vooral de linkse partijen in dit stadsbestuur die ernstig tekortschieten. “Betaalbaar wonen, kinderopvang, mobiliteit, inspraak… het zijn stuk voor stuk bevoegdheden van schepenen van Vooruit en Groen. Maar op al die vlakken doet Turnhout het slechter dan de andere centrumsteden. Dit stadsbestuur is gebuisd op vlak van democratie, zorg en sociale zaken”, besluit Wout Schafraet.