Skip to content

Turnhout als groene motor voor de waterstofeconomie

Turnhout als groene motor voor de waterstofeconomie

De waterstofeconomie is wereldwijd aan een opmars bezig en het belangrijkste kenniscentrum van waterstof van de BeNeLux is gevestigd op de Philips-site in Turnhout. “Alles is voor handen om van Turnhout een voortrekker te maken van de 100% milieuvriendelijke energietoepassing”, aldus PVDA-gemeenteraadslid Wout Schafraet. De linkse partij deed op de laatste gemeenteraad enkele concrete voorstellen voor toepassing van waterstof in Turnhout.

Als 100% milieuvriendelijke energiedrager is waterstof toepasbaar voor elektriciteitsopwekking met brandstofcellen, voor verwarming of als brandstof voor auto’s, bussen, treinen en zelfs vliegtuigen. Busbouwer Van Hool heeft onlangs een wereldprimeur gehaald met de fabricage van een waterstoftrambus. De trambussen op waterstof zullen worden ingezet in het openbaar vervoer in de Franse stad Pau.

Wereldwijd wordt waterstof meer en meer toegepast, vooral in het openbaar vervoer en in de transportsector, maar daarbij hinkt Vlaanderen achterop. Nochtans is het belangrijkste kenniscentrum voor waterstofeconomie gevestigd op de Philips-site in Turnhout. Het kenniscentrum WaterstofNet heeft de ambitie om een duurzame waterstofregio uit te bouwen voor de BeNeLux, Duitsland en Frankrijk, met als uitvalsbasis Turnhout.

Maandagavond in de gemeenteraad vroeg PVDA-gemeenteraadslid Wout Schafraet aan het stadsbestuur om de eerste stappen te zetten om de waterstofeconomie in Turnhout op gang te trekken. “Daarvoor moet de stad mee het initiatief in handen nemen en de juiste stakeholders rond de tafel brengen” aldus PVDA-gemeenteraadslid Wout Schafraet. Alle nodige creativiteit en kennis is hier in onze stad aanwezig.

Het antwoord van het stadsbestuur op deze vraag was alvast voorzichtig positief. Het stadsbestuur toont zich bereid de toepassingen voor waterstof in Turnhout te onderzoeken en het stadsbestuur leek ook bereid in te zullen gaan op onze vraag om een uitwisseling te organiseren met de mensen van kenniscentrum vzw WaterstofNet. Wat ons betreft kan zo'n uitwisseling best gebeuren tijdens een gemeenteraadscommissie. Dan hebben alle gemeenteraadsleden en ook alle inwoners van onze stad de mogelijkheid om mee deel te nemen aan het debat en mee creatief na te denken over de toepassingen van waterstof in Turnhout.

Concreet vraagt de PVDA het stadsbestuur om werk te maken van een waterstoftankstation in Turnhout. “We willen dat er in Turnhout een aanbod komt van waterstof in de vorm van een waterstoftankstation. Daarmee zou Turnhout het derde waterstoftankstation van Vlaanderen hebben en het negende in de BeNeLux. Maar alvorens een aanbod rendabel is moet er ook voldoende vraag zijn. Daar kan de stad bij helpen door oude stedelijke dienstwagens te vervangen door wagens op waterstof. Ze kan ook aandringen bij het IOK om enkele vuilniswagens op waterstof aan te kopen. Een elektrische vuilniswagen is slechts zo’n vijf uur operationeel, voordat de batterij weer moet worden opgeladen. Een vuilniswagen op waterstof kan echter twee volledige dagen vuilnis ophalen alvorens er moet worden getankt”, weet Schafraet. “De stad zou ook kunnen aandringen bij De Lijn om waterstofbussen in te zetten voor de langere trajecten. Bijvoorbeeld voor het traject Turnhout - Antwerpen zou een waterstofbus veel rendabeler zijn dan een elektrische bus”.

De eerste aanzet is gegeven op de laatste gemeenteraad. PVDA Turnhout zal dit dossier van dichtbij opvolgen zodat vage engagementen binnenkort ook echt omgezet worden in beleidsprioriteiten. Wij hebben alvast veel ambitie om van Turnhout een groene motor van de waterstofeconomie te maken.