Skip to content

Stadsbestuur verklaart oorlog aan democratie

Stadsbestuur verklaart oorlog aan democratie

Na negen maanden van actievoerende burgers en na 6700 handtekeningen vindt het stadsbestuur dat het nu welletjes is geweest. In de agenda van de gemeenteraad van 1 oktober lezen we: “de gemeenteraad wordt gevraagd het verzoek tot organisatie van een gemeentelijke volksraadpleging ongegrond te verklaren”.

De inkt van het verzoekschrift is nog niet droog of het stadsbestuur zegt al dat er geen referendum over Diftar kan komen. “Hiermee verklaart het stadsbestuur de oorlog aan de democratie” reageert Wout Schafraet van de linkse PVDA. “Dat het stadsbestuur zelfs niet eerst wil luisteren naar het Actiecomité Dieftar, dat maandag langs komt op de gemeenteraad, getuigt van een ongeziene arrogantie.”

PVDA Turnhout blijft voorstander van een bindend referendum over de huisvuilomhaling. “80 a 90% van de Turnhoutenaren zijn tegen Diftar, maar toch zouden ze zich er niet over mogen uitspreken in een bindende volksraadpleging. Dat is een democratie onwaardig” aldus nog Wout Schafraet. Om dat standpunt kracht bij te zetten organiseert PVDA Turnhout op 14 oktober een debatavond over het bindend referendum met auteur en PVDA-specialist Line De Witte.

Het belang van de actie aan de gemeenteraad van komende maandag wordt nu alleen maar groter. “Het is duidelijk dat het stadsbestuur niet van plan is het systeem van de peperdure Diftar in te trekken zonder een massale druk van onderuit. Bovendien gaat de actie voor ons niet meer enkel over huisvuilomhaling maar ook over inspraak en democratie.” besluit Schafraet.