Skip to content

PVDA vrouwen voeren actie tegen huiselijk en seksueel geweld

PVDA vrouwen voeren actie tegen huiselijk en seksueel geweld

Het aantal meldingen van huiselijk en seksueel geweld lag het voorbije jaar hoger dan alle andere cijfers van geweldpleging in onze regio. Daarom voerden de vrouwen van PVDA Turnhout een symbolische actie aan het Kasteel van de hertogen van Brabant. Zij schuiven een 3-puntenplan naar voren om de strijd tegen geweld tegen vrouwen aan te pakken.

In een serene actie aan het Kasteel van de hertogen van Brabant, het gerechtshof, lieten de vrouwen van PVDA Turnhout plateaus met kaarsen en bloemen in het water drijven. Actief PVDA-lid Els Meulemans bracht een pakkende getuigenis over haar ervaring met huiselijk geweld in haar jeugd. Eline Petit schoof alvast 3 eisen naar voor om ook in Turnhout dringend werk te maken van de strijd tegen huiselijk geweld en geweld tegen vrouwen.

Seksueel en huiselijk geweld zijn al langer de meest voorkomende vormen van geweld tegen meisjes en vrouwen. Uit de veiligheidscijfers van 2020 blijkt dat er een sterke toename is van seksueel en intrafamiliaal geweld in Turnhout en in de ganse politiezone. Het aantal meldingen lag het voorbije jaar hoger dan voorbijgaande jaren, en hoger dan alle andere cijfers van geweldpleging. In het bestuursakkoord van de stad staat dat intrafamiliaal geweld op het prioriteitenlijstje staat van het stadsbestuur. Nu is het tijd om woorden om te zetten in daden.

De eisen van PVDA:

1. Investeer in preventie

Seksisme zit diep ingebakken in onze samenleving en geweld neemt veel vormen aan. Seksuele intimidatie op het werk of in het openbaar, nafluiten, ongepaste opmerkingen, seksistische grappen,... In een verkrachtingscultuur wordt seksueel geweld genormaliseerd en gerechtvaardigd. Door de opvattingen over seksualiteit, door wat wordt gedefinieerd als typisch ‘mannelijk’ en ‘vrouwelijk’, door vast te klampen aan traditionele rollenpatronen, door de aanhoudende genderongelijkheid. We moeten dit durven benoemen, vooraleer deze cultuur ontmanteld kan worden. Zinnen als 'ze vroeg erom' of ‘moest ze maar geen rokje dragen’ of 'ja, dat zijn jongens he’ - die zinnen proberen de grenzen rond seksuele toestemming te vervagen, slachtoffers de schuld te geven en daders van schuld te onttrekken voor hun misdaden. Vechten tegen seksisme is geen makkelijk gevecht. Een grootschalige sensibiliseringscampagne over het thema kan daarbij helpen. Daarom willen wij dat er mee geinvesteerd wordt in preventie. Zodat geweld tegen vrouwen vermeden wordt.

2. Verlaag de drempel om geweld te melden

Een getuigenis van een vrouw die toevlucht zocht tot de opvang in CAW: “Mijn man bedreigde me dat hij me ging afranselen. Ik belde de politie, maar die zei me dat we er als koppel zelf uit moesten komen”.

Vaak staan de daders van femicide of partnergeweld al langer bekend bij de politie. Het is voor politiediensten niet gemakkelijk om op de juiste manier tussen te komen in huiselijk geweld. Daarom willen wij dat er extra opleiding komt voor politie en hulpverleners. Ook de hulplijn 1712 moet breder bekend gemaakt worden. Op die manier zal de drempel om geweld te melden of klacht in te dienen worden verlaagd.
Er zijn immers nog te veel vrouwen die geen aangifte doen. Omdat ze bang zijn, of denken dat het niets zal uithalen, of omdat ze al eerder het deksel op de neus kregen. Volgens Liesbet Stevens, professor seksueel strafrecht aan de KUL, werd 1 op 5 vrouwens tijdens de eerste lockdown slachtoffer van geweld. Daarvan heeft 3 op 4 vrouwen gezwegen tegen de buitenwereld en nam 96 procent van hen geen contact op met de politie. Het moet makkelijker worden om aangifte te doen en de aangiftes moeten ook serieus genomen worden.

3. Bescherm de slachtoffers

In Turnhout zijn er 5 plaatsen voor "beveiligde" opvang bij CAW. Deze zijn momenteel volzet. Telkens er nieuwe vrouwen aankloppen moeten ze hen een vluchtplaats aanbieden op hotel. Maar daar kunnen ze amper begeleiding geven. Er zijn meer betaalbare vlucht- en opvangplaatsen nodig, waar kinderen ook mee naartoe kunnen. 

Bekijk het fotoverslag:

Herbeluister het interview voor Radio 2 met PVDA-lid Eline Petit

 

Herbeluister het interview voor Radio TOS met PVDA-lid Eline Petit