Skip to content

PVDA vraagt opschorting stedelijke taksen gedurende corona-crisis

PVDA vraagt opschorting stedelijke taksen gedurende corona-crisis

Om de koopkracht van de Turnhoutenaren te beschermen vraagt de PVDA de opschorting van enkele stedelijke taksen voor de maanden maart, april en mei. Dat doet ze in navolging van de oproep van minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers. Die vraagt de steden en gemeenten om te bekijken “welke specifieke lokale belastingen en taksen kunnen worden uitgesteld of opgeschort”.

De afvaltaks Diftar weegt zo al zwaar door voor veel Turnhoutse gezinnen en zelfstandigen. Nu veel mensen door de corona-crisis terugvallen op technische werkloosheid of zelfs op helemaal niets kan de stad de koopkracht van de gezinnen beschermen door de afvaltaks tijdelijk op te schorten. De opschorting zou dan zowel voor de vaste kost als voor de prijs per kilogram gelden.

De linkse PVDA vraagt ook dat het stadsbestuur bekijkt welke maatregelen kunnen genomen worden om de zwaarst getroffen zelfstandigen te ondersteunen. De Algemene Belasting op Economische Bedrijvigheid (ABEB) is een oppervlaktebelasting, waarbij bedrijven van 0 tot 250 vierkante meter 90 euro per maand moeten betalen. Daaronder vallen bedrijven uit de maakindustrie voor wie de productie nog steeds blijft draaien, maar ook horecazaken die nu gesloten zijn, of nachtwinkels die nog maar tot 22u mogen open blijven. Het stadsbestuur zou initiatieven moeten nemen opdat ook kleine zelfstandigen deze moeilijke periode kunnen overbruggen.

De PVDA vraagt om deze aanpassingen minstens toe te passen voor de maanden maart, april en mei. Moest de corona-crisis nog langer aanhouden dan kunnen de aanpassingen nog verlengd worden.