Skip to content

PVDA eist schadevergoeding wateroverlast en wil een ander waterbeleid

PVDA eist schadevergoeding wateroverlast en wil een ander waterbeleid

PVDA wil dat na de zondvloed van vrijdagavond alle waterschade wordt vergoed. “De stad is medeverantwoordelijk voor deze ramp. Ze mag de burgers nu niet in de kou laten staan”. 

Vrijdagavond viel de regen met bakken uit de lucht. Toch was het voor veel Turnhoutenaren niet de eerste keer dat hun kelder of garage onder water stond. Bovendien mogen we ons met het veranderende klimaat steeds vaker aan dit soort stortbuien verwachten. Wat vandaag nog uitzonderlijk is, zal de komende jaren een jaarlijks terugkerend fenomeen worden. Het wordt dan ook dringend tijd dat de stad haar verantwoordelijkheid neemt. 

“De stad heeft geen impact op de hoeveelheid water die uit de lucht valt. Maar hoe het water stroomt en waar het water ruimte krijgt, daar heeft ze wél een impact op”, reageert PVDA-gemeenteraadslid Wout Schafraet. “Ondanks alle alarmsignalen van bezorgde burgers, natuurverenigingen, specialisten en oppositie blijft het stadsbestuur de kop in het zand steken. Dat is schuldig verzuim”. 

Wij schuiven drie onmiddellijke eisen naar voor om het waterbeleid over een andere boeg te gooien: 

1. Stop met het verkavelen in watergevoelig gebied

De Melkhoek, de Heizijde… het zijn allemaal gebieden die vroeger bij hevige regenval tienduizenden kuub water konden bergen. Dat waterbergend vermogen zijn we kwijt. Als de stad nu ook nog dé natuurlijke spons van Turnhout, de Aa-vallei, gaat verkavelen, dan gaan we pas echt in de problemen komen. Het bouwvrij houden van de Aa-vallei is een noodzaak voor alle Turnhoutenaren.

2. Stop de watersneltrein uit het Vennengebied

Al jaren luidt Natuurpunt de alarmbel omdat de grachten in het Vennengebied systematisch worden uitgediept. Bij hevige regenval vormen niet enkel de riolen in de stad, maar ook de grachten in het Vennengebied een watersneltrein richting de Aa. In droge periodes kampt het Vennengebied dan weer met een watertekort waardoor kostbare natuur bedreigd wordt. 

Al het water van het Vennengebied én van de stad komt samen in de Aa. Maar door de uitgediepte grachten zit de Aa onmiddellijk vol. Het rioolwater wordt dan letterlijk terug de stad in geduwd. De stad moet de landbouwers helpen om over te schakelen op een watervriendelijke en klimaatrobuuste landbouw van de 21ste eeuw.

3. Ontharden: het moet veel meer en veel sneller

Elke druppel regenwater die in de grond kan dringen en die niet in de overvolle riolen terecht komt is een druppel gewonnen. Het helpt ons bij hevige regenval, maar het helpt ons ook om de grondwaterstanden aan te vullen voor droge periodes. Het stadsbestuur is trots dat het al enkele waterdoorlatende straten heeft aangelegd, maar het is allemaal veel te weinig en veel te traag. 

Als we rampen zoals vrijdag in de toekomst willen vermijden moeten we nu ontharden. Parkings van grote winkels, parkeerstroken op de openbare weg, waterdoorlatende straten… Het moet allemaal veel meer en veel sneller. 

Nu eerst de schade vergoeden

Een ander waterbeleid is dringend nodig als we willen dat het scenario van afgelopen vrijdag zich niet herhaalt. Maar ondertussen moet de stad zorgen dat de schade vergoed wordt. “De regenval was dan wel uitzonderlijk, toch is de stad medeverantwoordelijk dat de situatie zo uit de hand is gelopen. Nu moet de stad ook haar verantwoordelijkheid nemen en zorgen dat de slachtoffers niet in de kou blijven staan”, besluit Wout Schafraet.

Herbeluister het interview voor Radio TOS met PVDA-gemeenteraadslid Wout Schafraet