Skip to content

PVDA trekt aan alarmbel: 2619 Turnhoutenaren wachten op sociale woning

PVDA trekt aan alarmbel: 2619 Turnhoutenaren wachten op sociale woning

Deze week werden de nieuwe cijfers van de VMSW bekendgemaakt. Het aantal Turnhoutenaren op een wachtlijst voor een sociale woning stijgt jaar na jaar en loopt nu op tot 2619 kandidaat huurders. Tegelijk verdubbelde het aantal leegstaande sociale woningen in acht jaar tijd. De PVDA vraagt een inhaalbeweging.

De nieuwe cijfers van de VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen) zijn niet rooskleurig voor Turnhout. De wachtlijst voor een sociale woning in Turnhout is al jaren bijzonder hoog. Dit jaar is die opnieuw met 150 wachtenden gestegen tot 2619. 

“Het aantal sociale woningen in Turnhout neemt heel langzaam toe. Maar die lichte stijging wordt volledig tenietgedaan door de toenemende leegstand” klaagt Wout Schafraet, gemeenteraadslid voor de PVDA aan. 249 sociale woningen in Turnhout staan leeg. “De renovatie van de Parkwijk staat nu op de agenda maar het kan nog jaren duren voor we daarvan de impact zien in de cijfers. Het is allemaal too little too late. Ondertussen blijven de wachtlijsten groeien. En op een wachtlijst kan je niet wonen”. 

PVDA vraagt een inhaalbeweging. “In Turnhout zien we de private nieuwbouwprojecten als paddenstoelen uit de grond schieten, maar voor de renovaties van sociale woonwijken gaat het allemaal veel trager. Wat wel kan voor projectontwikkelaars is blijkbaar niet mogelijk voor sociale huisvesting”. 

PVDA pleit voor een versnelde renovatie van verouderde sociale woningen. Bij nieuwbouwprojecten waarvan de stad partner is, pleiten we voor één derde sociale woningen en twee derde betaalbare huur- en koopwoningen. Enkel met een ambitieus woonbeleid kunnen we tegemoetkomen aan de hoge sociale noden in onze stad.