Skip to content

Minder huurwoningen bij DE ARK in Turnhout dan tien jaar geleden

Minder huurwoningen bij DE ARK in Turnhout dan tien jaar geleden

Recente cijfers tonen een daling aan van het aantal verhuurde sociale woningen bij DE ARK in Turnhout in 2021. Vandaag verhuurt de sociale huisvestingsmaatschappij zelfs minder woningen in onze stad dan tien jaar geleden! Tijd voor een ommekeer.

De nieuwe cijfers 1 van de VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen) liegen er niet om. Vandaag verhuurt DE ARK minder sociale woningen in Turnhout dan tien jaar geleden. Het aantal daalde van 1217 woningen in 2012 naar 1171 woningen vandaag. “De bevolking is gestegen, de armoede is gestegen, de nood aan betaalbare woningen is gestegen… maar het aanbod aan sociale woningen is gedaald. Hoe is dat mogelijk?” reageert PVDA-gemeenteraadslid Wout Schafraet.

Ook op vlak van leegstand doet Turnhout het slecht. Wat elke inwoner van de Parkwijk of Den Brand al jaren aanvoelt wordt ook bevestigd door de cijfers. Jaar na jaar neemt het aantal leegstaande sociale woningen in Turnhout toe, van 94 leegstaande sociale woningen in 2012 naar 248 leegstaande sociale woningen nu. “In Turnhout zien we de private nieuwbouwprojecten als paddenstoelen uit de grond schieten, maar voor de renovaties van de sociale woonwijken gaat het allemaal veel trager. Wat wel kan voor projectontwikkelaars is blijkbaar niet mogelijk voor sociale huisvesting”, stelt Wout Schafraet vast.

Ondertussen groeit de wachtlijst. Volgens de laatste cijfers staan 2469 Turnhoutenaren op een wachtlijst voor een sociale woning. De gemiddelde wachttijd voor een sociale woning in Turnhout bedraagt… 3041 dagen. Daarmee is Turnhout de trieste recordhouder van langste wachttijd van de 13 Vlaamse centrumsteden.

PVDA pleit voor een versnelde renovatie van verouderde sociale woningen. Bij nieuwbouwprojecten waarvan de stad partner is pleiten we voor één derde sociale woningen. Enkel met een ambitieus woonbeleid kunnen we tegemoet komen aan de hoge sociale noden in onze stad.

Op de gemeenteraad van 31 mei verdedigde schepen van Wonen Kelly Verheyen zich dat het aantal huurwoningen via het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) wél steeg in diezelfde periode. Dat klopt en dat is goed nieuws. Maar woningen verhuurd via het SVK vormen geen structurele oplossing voor het woonprobleem.

Het gaat om woningen van private eigenaars die hun woning tijdelijk verhuren aan het SVK. Net als op de privémarkt kan een huurder dus éénzijdig uit zijn woning worden gezet. Bovendien bouwt de woningmaatschappij via SVK-woningen geen patrimonium op waarmee ze voor de komende decennia een impact kan hebben op de huurmarkt in onze stad. Een onderzoek van 2018 van Steunpunt Wonen toont tenslotte aan dat sociale woningen via een SVK duurder zijn dan woningen in handen van een huisvestingsmaatschappij, en dat zowel voor de huurder als voor de overheid. 2 

Dat het aantal verhuurde woningen via het SVK is toegenomen is een goede zaak. Ze vormen een belangrijke aanvulling op het patrimonium van de sociale huisvestingsmaatschappij. Maar dat is geen verklaring, noch een excuus voor het dalend aantal sociale huurwoningen bij DE ARK de voorbije tien jaar.

Bronnen:

https://www.vmsw.be/statistieken
https://archief.steunpuntwonen.be