Skip to content

Met de grove borstel door de sociale huurprijzen

Met de grove borstel door de sociale huurprijzen

De vorige Vlaamse Regering (N-VA, Open VLD, CD&V) zette de sociale huisvestingsmaatschappijen met de rug tegen de muur. Vanaf 1 januari 2020 krijgen de sociale huurders een forse huurprijsverhoging in hun bus. Op de private huurmarkt inbreken op een lopend contract is onmogelijk. Maar in de sociale huisvesting doet men maar op. De sociale huurders zijn dan ook woest. PVDA-gemeenteraadslid Wout Schafraet kan ze alleen maar gelijk geven.

Gebrek aan respect

Pas midden december worden de Turnhoutse sociale huurders ingelicht over een prijsverhoging die… al op 1 januari ingaat. Er is geen enkele overgangsmaatregel voorzien. Alsof een huurprijsverhoging van 50 of 100 euro een detail is. Voor een minister misschien wel, maar voor veel sociale huurders maakt het een verschil tussen leven en overleven.

Geen verhoging van de huurprijzen van sociale woningen: teken de petitie!

Prijsverhogingen zijn driemaal asociaal

De sociale huurprijs wordt “marktconform” gemaakt. De berekening gebeurt met de sociale huurschatter. Dat is een webapplicatie. “Iedereen weet dat de woningmarkt oververhit is en de prijzen uit de pan swingen. De logica is net dat een gezonde sociale huisvesting druk kan zetten op de private woningmarkt om de prijzen te normaliseren. Wat nu gebeurt is het omgekeerde”, zegt Wout Schafraet.

Daarbovenop komt de terugbetaling aan de sociale huisvestingsmaatschappij voor de energierenovaties uit het verleden. “Wat ooit aangekondigd werd als een energiekorting, komt nu bij de sociale huurders terecht als een energietoeslag”, zegt Wout Schafraet. “Wat de sociale huurders uitsparen aan energie-uitgaven, betalen ze extra aan de Ark terug via een hogere huur. In Vlaamse Regeringstaal heet dat “energiecorrectie”. In de volksmond heet dat boerenbedrog!”

Als derde asociale maatregel komt daar nog de toeslag voor de inkomens van inwonende kinderen bij. Voordien gold dat enkel voor wie ouder was dan 25 jaar. Die leeftijd is met 7 jaar verlaagd. Met stijgende verontwaardiging zegt Wout Schafraet, “Heb je een zoon of een dochter die zo flink is om vanaf zijn of haar 18 jaar te werken, dan wordt je daarvoor gestraft met een hogere huurprijs. Jongeren kunnen dus niet meer werken en sparen om later op eigen benen te kunnen staan, maar worden verondersteld alles af te geven aan hun ouders om bij te dragen in de kosten. Ook dat is ondenkbaar op de private huurmarkt, maar in de sociale huisvesting mag blijkbaar alles”.

Negen op tien huurders zal meer moeten betalen

Van de 1154 Turnhoutse gezinnen die een sociale woning huren zullen 1076 gezinnen de prijs zien stijgen. Zo goed als iedereen dus. Voor slechts 78 gezinnen zal de aanpassing een verlaging van de huurprijs betekenen. De stijging van de maandelijkse huurprijs ligt tussen de 50 euro en de... 500 euro. Die cijfers werden ons door het stadsbestuur bevestigd. “Die meest extreme verhoging van 500 euro zou slechts gelden voor twee Turnhoutse gezinnen” vertelt Turnhouts PVDA-gemeenteraadslid Wout Schafraet, “maar uit de vele verontrustende berichten die wij krijgen van sociale huurders, vernemen we toch dat veel prijsverhogingen oplopen tot 100 euro en meer. Voor mensen met een beperkt inkomen is dat een enorme klap”.

Recht op wonen

“De rechtse regering moet stoppen met de sociale huurders te beschouwen als een speelbal of nog erger als profiteurs. Wonen is een grondrecht. Sociaal wonen kan een ongelofelijke troef zijn om de wooncrisis te bekampen. Maar dan moet er geïnvesteerd worden. Met de nieuwe maatregelen gaan alleen nog meer sociale huurders in betaalmoeilijkheden komen. Dat komt als een boemerang terug naar de sociale huisvestingsmaatschappijen.”

De PVDA start alvast met een petitie om de prijsverhogingen tegen te gaan. In januari zal de linkse partij ook actie voeren aan het Vlaams parlement om de druk op de Vlaamse regering op te voeren. “Als het moet leggen we vanuit Turnhout een bus met getroffen huurders in naar Brussel” besluit Schafraet.