Skip to content

Is betaalbaar, groen en inclusief beleid mogelijk met monstercoalitie?

Is betaalbaar, groen en inclusief beleid mogelijk met monstercoalitie?

Twee dagen na de verkiezingsdag hebben vier partijen een akkoord bereikt om samen een volgende coalitie te vormen. N-VA, CD&V, sp.a en Groen zouden samen in zee gaan en samen de stad de komende zes jaar besturen. PVDA Turnhout vreest dat met dit N-VA-monsterverbond de sociale beloftes van tijdens de kiescampagne snel in de prullenmand gaan verdwijnen.

De linkse PVDA volgt met kritische blik de vorming van een nieuwe coalitie tussen N-VA, CD&V, sp.a en Groen. Tijdens de kiescampagne lagen de beloftes van de vier partijen vaak mijlenver uiteen. “Gaan we naar een bestrijding van de armoede, zoals sp.a en Groen beloofden tijdens de campagne? Of gaan we naar een bestrijding van de armen, zoals de N-VA voorstaat?” vraagt pas verkozen PVDA-gemeenteraadslid Wout Schafraet zich af.

“Gaan we voor het wegwerken van de wachtlijsten voor sociale woningen, en een 15%-norm voor sociale woningen bij nieuwbouwprojecten, zoals sp.a meermaals beloofde tijdens de verkiezingsdebatten? Of gaan we naar een stop van sociale woningen, ondanks de wachtlijsten en ondanks de nood aan betaalbaar wonen, zoals N-VA voorstelt? Gaan we voor een mobiliteitsbeleid dat voorrang geeft aan stappen, trappen en openbaar vervoer, zoals sp.a en Groen beloofden tijdens de campagne? Of gaan we voor een beleid dat steeds meer auto’s naar het centrum en naar onze regio trekt, met zelfs een bovengrondse doortrekking van de ring in groengebied, zoals N-VA voorstelt? Gaan we voor een model van samenleven, tussen de verschillende culturen in onze stad? Of gaan we voor een Antwerps N-VA-model van verdeel-en-heers en polarisering tussen verschillende inwoners en culturen?”

De PVDA is na de vorming van dit N-VA-monsterverbond duidelijk de locomotief op links. De PVDA zal de enige consequente stem in de gemeenteraad zijn voor een sociaal, groen en betaalbaar Turnhout. Als sp.a en Groen met deze monstercoalitie een linkse koers willen varen, dan zullen ze de sociale oppositie van de PVDA nog hard nodig hebben.

“Wij gaan geen enkele asociale maatregel laten passeren. Wij gaan de mensen informeren en samen met hen acties opzetten wanneer het leven opnieuw duurder wordt gemaakt, wanneer groengebieden verder verkaveld worden ten voordele van de projectontwikkelaars en wanneer mensen in onze stad tegen elkaar worden opgezet in plaats van ze te verbinden en het samenleven te bevorderen” besluit Wout Schafraet.