Skip to content

Hovenierderij dreigt te verdwijnen onder het beton

Hovenierderij dreigt te verdwijnen onder het beton

De oude Hovenierderij Dierckx dreigt te verdwijnen. Het binnengebied tussen de Jef van Heupenstraat, de Boomgaardstraat en de Bentelstraat is de grootste nog resterende groene long van het centrum van Turnhout. Een groot perceel werd recent verkocht aan projectontwikkelaar Danneels. En het stadsbestuur doet… niets.

Na het Grimstedebos, na het groene noorden van Turnhout, na de Aa-vallei… is dit een zo veelste groengebied dat in het vizier komt van de projectontwikkelaars. De voormalige Hovenierderij Dierckx is gelegen achter de Bentelstraat en de drukke Otterstraat en vlak bij de kleuter- en lagere school De Regenboog en de middelbare Talentenschool. Voor de buurtbewoners en voor de schoolgaande kinderen en jongeren heeft het gebied een prachtig potentieel als publiek groengebied.

“Het is niet omdat we in een centrumstad wonen dat er geen groen moet zijn”, vindt Pascale Hermans, een buurtbewoonster uit de Bentelstraat. “Elke buurt heeft recht op een stukje publiek groen. En dan bedoel ik niet zo af en toe een boom in een nieuwbouwwijk. Wij betalen allemaal gemeentebelastingen, maar de stad zou geen geld hebben om een stukje groen aan te kopen om dat voor iedereen toegankelijk te maken?”, reageert Pascale boos.

De stad laat opnieuw begaan. Of het project nu opgevolgd wordt door een schepen van Groen (zoals bij de Aa-vallei het geval is), of door een schepen van N-VA (zoals hier het geval is), doet er al niet doe. Bij elke uitverkoop is het steeds hetzelfde zinnetje dat terug komt: “we wachten op de plannen van de ontwikkelaar”. Dat het stadsbestuur zélf het heft in eigen handen neemt en een ruimtelijk beleid ontwikkelt, dat is blijkbaar ondenkbaar.

In het Ruimtelijk Structuurplan Turnhout staat dat het gebied van de Hovenierderij woongebied is, “deels stadsgrond en deels open te houden”. Het deel stadsgrond werd reeds verkaveld (daar staan nu de woningen aan de Lentebloesem), maar aan het andere deel werd geen concrete invulling gegeven. Aangezien een deel van het gebied reeds ontwikkeld werd tot woongebied zou het resterende deel volgens het Ruimtelijk Structuurplan groen kunnen blijven. Maar dan moet de stad wel haar ruimtelijk beleid zelf in handen nemen en een beleidskader uitwerken voor dit soort groene binnengebieden. Nu wordt alles overgelaten aan de betondrift van projectontwikkelaars.

Met de PVDA zullen we in dialoog gaan met de buurtbewoners en met de leerlingen en ouders van de naburige scholen. De buurt en de schoolgaande kinderen en jongeren hebben recht op een groene en leefbare stad op mensenmaat. Geen betonnen stad op maat van de projectontwikkelaars.