Skip to content

Stadsbestuur krijgt herexamen. PVDA en buurtbewoners krijgen gelijk.

Stadsbestuur krijgt herexamen. PVDA en buurtbewoners krijgen gelijk.

Te weinig groen, te grote verdichting en in strijd met het Ruimtelijk Structuurplan… Het oordeel van de Provinciaal Omgevingsambtenaar rond het Grimstedeproject is ronduit vernietigend! Een negatief advies en een herexamen voor projectonwikkelaar en stadsbestuur. Toch is waakzaamheid geboden...

Het Grimstedebos is een groen binnengebied tussen de Witte Weverspoort, de Herentalsstraat en de Grimstedestraat in Turnhout. Het Grimstedebos is de laatste groene long op slechts 500 meter van de Grote Markt. En het is het laatste toevluchtsoord voor egels, eekhoorns, uilen, spechten, boomklevers en buizerden pal in het centrum van de stad.

Toch gaf het Turnhoutse stadsbestuur groen licht aan projectontwikkelaar GoPlus om het bos te kappen en het gebied te verkavelen. Maar buurtbewoners en Natuurpunt gingen in beroep bij de provincie en… ze krijgen nu gelijk! Het advies van de Provinciaal Omgevingsambtenaar (POA) is vernietigend: het bouwproject behoudt te weinig groen, is in strijd met het Ruimtelijk Structuurplan en heeft een negatieve impact op de buurt.

Arrogantie afgestraft

De afgelopen maanden werden de tegenstanders van de verkaveling telkens weggezet als naïvelingen en dromers. “Elke inhoudelijke kritiek die wij gaven op de gemeenteraad werd weggelachen” reageert Wout Schafraet, gemeenteraadslid voor de PVDA. “De enige antwoorden die we kregen waren: ‘Jullie hebben er niets van begrepen’, of ‘we zullen het dan nog maar eens uitleggen, want jullie snappen het nog steeds niet’”. Een half jaar later volgt de Provinciaal Omgevingsambtenaar zo wat alle inhoudelijke bemerkingen van de PVDA en van de buurtbewoners. De arrogantie van het stadsbestuur wordt pijnlijk afgestraft. “Toen ik het verslag van de POA las dacht ik eerst even dat ik mijn eigen tussenkomsten in de gemeenteraad aan het herlezen was” lacht Wout Schafraet.

Hieronder enkele opmerkelijke uitspraken van de Provinciaal Omgevingsambtenaar. Ze volgen de kritieken van de PVDA en de buurtbewoners en gaan lijnrecht in tegen de argumentatie van het stadsbestuur (N-VA, Groen, sp.a, CD&V):

PVDA Turnhout
N-VA, Groen, sp.a, CD&V
Provinciaal Omgevingsambtenaar (POA)

(uit zitting gemeenteraad 25/02/2019)

(uit schriftelijke antwoorden stad Turnhout op bezwaarschriften)

(uit verslag POA 25/07/2019)

De geplande verkaveling is in strijd met het Ruimtelijk Structuurplan Turnhout (RST), en dat zowel met het richtinggevend gedeelte als met het bindend gedeelte van het RST

De aanvraag is niet strijdig met het RST. Het structuurplan laat immers mogelijkheden open om het binnengebied te ontwikkelen.

 

Momenteel voorziet het project niet of nauwelijks in kwalitatief groen zoals bedoeld in het RST.

 

Een Ruimtelijk Structuurplan kan niet zo maar naast zich worden neergelegd, tenzij gemotiveerd. Hier is geen enkele motivatie gegeven om het RST naast zich neer te leggen.

 

Een ruimtelijk structuurplan is geen rechtstreekse weigeringsgrond voor vergunningen. De acties uit het bindende deel moeten nog omgezet worden in ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) zodat de bestemming wijzigt en zodat bepaald wordt wat wel en niet vergund kan worden.

Dat er geen rekening gehouden moet worden met de bepalingen van het RST omdat voor dit gebied het RST nog niet vertaald werd in een RUP, is niet correct. (...) Het RST geeft de beleidsvisie die de stad omtrent deze zone heeft opgemaakt. Deze kan niet zonder meer genegeerd worden.

Het groene binnengebied gaat op de schop. Als de huidige plannen doorgaan worden veertig volwassen bomen geveld en verdwijnt de huidige biodiversiteit voor goed uit het centrum van Turnhout.

Een groot deel van het groen blijft behouden. Met dit project willen we een zo groen mogelijk eindproject realiseren.

 

Het bestaande groen wordt niet gerespecteerd en er komt te weinig kwaliteitsvol nieuw groen met biologische waarde.

 

De waarde van de Natuurpunttuin hangt samen met die van het aanpalende Grimstedebos. De blokken E en F knippen het aaneengesloten groengebied in twee.

 

Het klopt dat door de voorliggende plannen een uitbreiding van de tuin van Natuurpunt niet meer mogelijk is. Dit doet echter weinig terzake in het kader van de voorliggende plannen.

De blokken E en F zorgen voor een versnippering van dit groen door de tuin bij het Natuurpuntmuseum af te scheiden van het te behouden stuk ‘droombos’. Dit kan vermeden worden met een meer compact ontwerp en een kleiner programma.

Lees hier het volledige verslag van de Provinciaal Omgevingsambtenaar (de beoordeling van het project lees je vanaf pag. 30).

Houthakkerscoalitie geeft zich nog niet gewonnen

Naast al de inhoudelijke problemen met het project, werd er ook een procedurefout gemaakt. De aanvrager begon de appartementen al te koop aan te bieden op de markt, nog voor er een verkavelingsvergunning was afgeleverd voor het project, en dat is verboden. De projectontwikkelaar heeft nu 60 dagen uitstel gevraagd (tot eind oktober) om zich administratief in orde te brengen en de procedurefout recht te zetten. Het stadsbestuur lijkt in dit spelletje mee te gaan. De Provinciaal Omgevingsambtenaar zegt er wel meteen bij dat “een dergelijke fout niet kan worden rechtgezet”. Volgens de POA zou het hele project dus terug van nul moeten beginnen.

“Zelfs als projectontwikkelaar en stadsbestuur erin slagen hun procedurefout recht te zetten dan moeten ze nog steeds ingaan op de waslijst aan inhoudelijke opmerkingen rond groenbehoud en leefbaarheid voor de buurt” reageert Wout Schafraet. “Als het stadsbestuur van N-VA, Groen, sp.a en CD&V het spelletje van de projectontwikkelaar meespeelt en voorbij gaat aan alle inhoudelijke kritieken, dan gaat deze meerderheid voorgoed de geschiedenis in als de Turnhoutse houthakkerscoalitie. De coalitie die de belangen van betonboeren laat voorgaan op een leefbare en groene stad voor al haar inwoners”.