Skip to content

Geen pestbeleid tegen kleine zelfstandigen

Geen pestbeleid tegen kleine zelfstandigen

Het stadsbestuur voert een algemeen pestbeleid tegen pizzeria's, kappers en kebabzaken. Dat werd duidelijk op de gemeenteraad van 14 september. Gemeenteraadslid Wout Schafraet ging daar tegenin.

Burgemeester Paul Van Miert van N-VA zei tijdens de gemeenteraad dat hij handelszaken weigert die niets bijdragen aan de positieve uitstraling van de stad. "Om het imago te beschermen, om de overlast aan te pakken, om de onveiligheid te bestrijden, om illegale praktijken te verhinderen,..." De oplossing die het stadsbestuur voorstelt is om onder andere kapperszaken, pizzeria's, kebabzaken, krantenwinkels en telecomwinkels niet meer te vergunnen. Ze willen "fun" en kwaliteit, maar lijken enkel te mikken op duurdere handelszaken voor the happy few. En om dat te bereiken willen ze ondernemers die niet in hun profiel passen wegpesten en verbieden.

PVDA Turnhout wil dat de stad de problemen concreet aanpakt waar ze zich stellen. Dat is iets anders dan alle kleine zelfstandigen van bepaalde types over één kam te scheren. Wij willen ook een opwaardering van het centrum, maar dan één waar iederéén beter van wordt. Pak de woning- en winkelleegstand aan. Maak wonen betaalbaar voor iedereen. (Lees onze concrete voorstellen hier) Ga als stad in overleg met zelfstandigen en leg hen duidelijke regels op, maar viseer hen niet.