Skip to content

De Paddenstoel moet blijven: “Dit is een groeiend en bloeiend schooltje met een fantastisch team”

De Paddenstoel moet blijven: “Dit is een groeiend en bloeiend schooltje met een fantastisch team”

Ik ontmoet Tamara Van Abkoude aan de schoolpoort van kleuterschool De Paddenstoel in de Jozef Simonslaan. Tamara is moeder van trotse Paddenstoel-kleuter Luna (5 jaar) en als het van Tamara afhangt volgt ook kleine broer Noah (2 jaar) binnenkort het voorbeeld van zijn zus. “Blijf van onze school af”, laat een bordje aan het schoolhek weten aan de voorbijgangers. “Wij geven de strijd nog lang niet op”, klinkt Tamara strijdvaardig.

Wat is het stadsbestuur precies van plan met De Paddenstoel?

Tamara. Eind april kregen wij een brief waarop de intentie tot sluiting van De Paddenstoel bekend gemaakt werd. De stad wil de gebouwen slopen en de gronden verkopen. Dat zou 600.000 Euro in het laatje moeten brengen. Maar waarvoor ze dat geld willen gebruiken, daarop krijgen we geen antwoord.

Nochtans werden jullie op 27 april uitgenodigd voor een overleg met schepen van onderwijs Marc Boogers (Groen). Er is dan toch naar jullie opmerkingen geluisterd?

Tamara. Overleg? Ik noem dat geen overleg. Als er gewoon meegedeeld wordt en wij mogen komen luisteren dan is er geen sprake van een dialoog.

In heel de kwestie van de Paddenstoel is er een totaal gebrek aan respect van het stadsbestuur naar haar eigen burgers. Op ons schoolfeest hebben we alle partijen uitgenodigd maar er is niemand van de meerderheid komen opdagen. Hoe bang kan je zijn van een paar kleuters en een paar ouders? Tijdens onze actie op de gemeenteraad heeft de burgemeester ons zelfs geen blik gegund. Ze zouden ten minste kunnen luisteren naar onze argumenten en samen met ons naar oplossingen zoeken, maar dat gebeurde niet. Alles moest snel snel gestemd worden.

Iemand uit de meerderheid heeft toegegeven dat ze erop hadden gehoopt dat er minder verzet zou zijn van de ouders omdat het hier gaat om een sociale woonwijk met veel anderstaligen. Dat was een serieuze misrekening. Veel anderstalige ouders kunnen het zelf niet zo goed verwoorden maar het is niet dat ze niet weten wat er aan de hand is. Als er een actie is dan zijn alle ouders van de partij.

Is De Paddenstoel misschien niet levensvatbaar?

Tamara. Absoluut wel! Vorig jaar waren er nog slechts 19 kleutertjes op De Paddenstoel. Toen hebben ze de school een genadejaar gegeven. Dat wil zeggen dat de school zou dicht gaan, tenzij er terug meer leerlingen zouden worden aangetrokken. In één jaar tijd is de school gegroeid van 19 naar 39 kleuters. Gewoon door mond-tot-mond reclame van enkele ouders. Bovendien komen er hier nog heel veel jonge koppels wonen in de buurt die binnenkort ook hun kindjes naar een kleuterschool gaan moeten sturen.

Ook op financieel vlak doet De Paddenstoel het niet slecht. Volgens onze berekeningen draait de school ongeveer break-even. De school is dus perfect levensvatbaar. Het is het stadsbestuur enkel te doen om het geld uit de verkoop van de gronden.

Wat is er zo bijzonder aan De Paddenstoel dat jullie er zo veel tijd en energie in steken om het schooltje koste wat het kost open te houden?

Tamara. De school is uniek gelegen, midden in een woonwijk met veel jonge gezinnen… Maar je hebt ook een fantastisch team van leerkrachten. De integratie van de kindjes van een andere origine is hier ook echt een succes. Niet enkel de kindjes, ook de ouders raken perfect in de wijk geïntegreerd dankzij de kleuterschool. Op het jaarlijks kerstfeestje maken alle ouders een gerecht klaar uit hun eigen cultuur en iedereen proeft van elkaars eten. Een aantal mama’s en papa’s spraken een jaar geleden nog amper Nederlands en kunnen nu al een aardig mondje praten.

De kindjes, de ouders en de leerkrachten, de verwevenheid met de buurt… er gaat echt een positieve dynamiek vanuit. Kortom, dit is een groeiend en bloeiend schooltje. Dat dreigt allemaal verloren te gaan.

De ligging van de school is uniek zeggen jullie, maar op dat vlak zouden jullie je niet ongerust hoeven te maken. Marc Boogers schoof zelfs al enkele oplossingen naar voor om naar andere schooltjes in de buurt te gaan.

Tamara. Marc Boogers schuift de school in de Parkwijk als alternatief naar voor. Maar de afstand die je daarvoor moet overbruggen als kleuter is niet te doen. Het kruispunt op de ring werd gemarkeerd als een van de gevaarlijkste kruispunten van Turnhout, en nu willen ze ons daarlangs sturen met onze kleuters? Marc Boogers stelde zelfs voor om onder de brug langs de spoorweg te gaan, maar daar is zelfs geen voetpad of zebrapad.

Turnhout profileert zich graag als onderwijsstad. Hoe valt dat te rijmen met de sluiting van De Paddenstoel?

Tamara. Dat valt niet te rijmen. Onderwijsstad, kindvriendelijke stad, het aantrekken van jonge gezinnen… het staat allemaal in het bestuursakkoord. Volgens het bestuursakkoord is onderwijs zelfs een kerntaak van de stad. Maar wij zien dat het stadsbestuur het stedelijk onderwijs nu in de uitverkoop zet. Als De Paddenstoel sluit dan verliest het stedelijk onderwijs werkingsmiddelen voor veertig kindjes. Ook de financiering van andere scholen komt dan in het gedrang. De Paddenstoel is dus slechts de eerste dominosteen maar in feite staat de toekomst van heel het stedelijk onderwijs hier op het spel. Wij proberen nu te verhinderen dat die eerste dominosteen valt.

Het is ook een kwestie van prioriteiten stellen. Voor grote prestigeprojecten zoals Turnova is er blijkbaar wel geld, maar voor een goed draaiend schooltje voor 40 kleuters niet. Wij hebben hen gezegd “Jullie willen onthouden worden als het stadsbestuur dat prestigeprojecten ontwikkelt… Wij zullen ervoor zorgen dat jullie onthouden worden als het stadsbestuur dat kleuters hun school ontneemt”

Jullie haalden de pers met jullie schoolfeest, jullie deden een grote actie aan de gemeenteraad van 1 juni… maar toch duwt het stadsbestuur haar beslissing door. Heeft het dan allemaal niets uitgehaald?

Tamara. Wij hebben ondertussen een heel dossier. Wij geven de strijd nog lang niet op hoor. Het is jammer dat we het zo ver moeten drijven maar het stadsbestuur laat ons geen keuze. Wij gaan nu beroep aantekenen. Eerst bij de gouverneur. Daarna, als het moet, stappen we naar de raad van state.

Wat kunnen de mensen doen om jullie te steunen?

Tamara. Verspreid ons verhaal, maak de publieke opinie bewust van de dreigende sluiting van De Paddenstoel… Je kan onze affiche voor je raam hangen en je kan fan worden van onze Facebook-pagina Red kleuterschool de paddenstoel.