Skip to content

26 miljoen misrekend? Alle potjes moeten open.

26 miljoen misrekend? Alle potjes moeten open.

Het stadsbestuur heeft een foutje gemaakt… van 26 miljoen euro. Op een snel bijeengeroepen fractieleidersvergadering donderdagavond kondigden burgemeester Van Miert (N-VA) en Stijnen (CD&V) aan dat er een externe audit zou komen om de zaak te onderzoeken. Voor PVDA moet zo’n audit in alle openbaarheid gebeuren. Alle potjes moeten open.

Na de goednieuwsshow rond de meerjarenplanning volgde donderdagavond de pijnlijke ontnuchtering. Het stadsbestuur maakte een rekenfout van maar liefst 26 miljoen euro in haar meerjarenplan. Dat is een kwart van het investeringsbudget uit dat meerjarenplan. Een onvergeeflijke fout.

De PVDA eist een grondig onderzoek naar hoe dit is kunnen gebeuren. “Zo'n onderzoek moet in alle openbaarheid gebeuren” reageert Wout Schafraet, gemeenteraadslid voor de PVDA in Turnhout. “De Turnhoutenaren hebben recht om te weten wat er is misgelopen en hoe zo’n blunders in de  toekomst kunnen worden vermeden”.

“Hoe wordt de financiële dienst van de stad gerund? Wat is de rol van Jan Swinnen, de Financiëel directeur van de stad Turnhout?” vraagt Schafraet zich af. Swinnen is al bijna een jaar ziek in Turnhout, maar werkt wel gewoon verder als N-VA-schepen voor Financiën in Vosselaar. “Is er geen sprake van belangenvermenging als een hoge ambtenaar van de stad in een buurgemeente een schepenambt opneemt? En waarom is de man in de ene stad ziek maar in de buurgemeente niet, voor een gelijkaardige job? Welke stappen werden ondernomen om hem te vervangen aan het hoofd van de Financiële dienst in Turnhout?”

De PVDA zal erop toezien dat het onderzoek tot op het bot wordt gevoerd en dat alle informatie openbaar wordt gemaakt aan de volledige gemeenteraad en aan alle inwoners van de stad. “Een dergelijke fout kan niet opgelost worden met een paar wissels binnen de dienst Financiën, gevolgd door een operatie doofpot. Alle potjes moeten open” besluit Schafraet.