Skip to content

2200 inwoners Zevendonk binnenkort geïsoleerd door besparingen De Lijn

2200 inwoners Zevendonk binnenkort geïsoleerd door besparingen De Lijn

Als het van De Lijn afhangt rijden er vanaf september geen bussen meer van en naar Zevendonk, een wijk van 2200 inwoners in het zuiden van Turnhout.

Paul Proost, directeur van de Vrije Basisschool in Zevendonk legt uit waarom de beslissing van De Lijn onaanvaardbaar is: “Men sluit een hele gemeenschap af van de buitenwereld. Er is de voorbije jaren al veel dienstverlening weggetrokken uit Zevendonk: de dinsdagmarkt is hier weg, we hebben hier geen bibliotheek meer en ook voor een huisarts moeten we naar het centrum van Turnhout. Veel jongeren die op de middelbare school zitten in het centrum maar ook veel ouderen zijn aangewezen op De Lijn voor hun basismobiliteit”.

Wout Schafraet van PVDA Turnhout is scherp voor de beslissing van De Lijn. “De Vlaamse regering (N-VA, CD&V, Open VLD) besliste in april vorig jaar dat De Lijn 115 miljoen euro zou moeten besparen op 5 jaar tijd. Daarom werkte De Lijn een plan uit waarbij ‘niet rendabele lijnen’ zouden worden geschrapt. Dat noemden ze toen ‘snoeien om te groeien’. De inwoners van Zevendonk moeten vandaag ondervinden waar dat snoeien in de praktijk toe leidt” vertelt Wout Schafraet van de linkse PVDA.

“Besparingen op ons openbaar vervoer zijn geen natuurwet. Het is een politieke keuze. De ‘gratispolitiek’ bij De Lijn zou onhoudbaar zijn. Maar die onhoudbaarheid staat in schril contrast met de ‘gratispolitiek’ voor grote bedrijven en grote vermogens. Denk maar aan het fiscaal pamperbeleid voor multinationals en voor de Panama-fraudeurs” aldus Wout Schafraet.

De Vrije Basisschool en verschillende Zevendonkse verenigingen hebben overleg gevraagd bij De Lijn. Als dat overleg op niets uitdraait plannen ze acties. De PVDA volgt de situatie op de voet en steunt elke actie voor een betaalbaar en fijnmazig openbaar vervoersnet.