10. Philippe Cengiarotti

53 jaar

Philippe Cengiarotti doet ziekenvervoer voor een privé transportfirma. Hij doet ook het huisartsenvervoer voor de wachtpost in Campus Blairon. Philippe staat elke dag dicht bij mensen die zorg nodig hebben. Hij komt dan ook op voor degelijke en betaalbare gezondheidszorg en voor voldoende personeel in de woonzorgcentra en de ziekenhuizen, ook in het weekend.

Philippe heeft zeven jaar ervaring als vakbondsafgevaardigde voor het ACV in het gesloten centrum van Merksplas. Hij stond bekend als een afgevaardigde die echt zijn nek durfde uitsteken voor zijn collega's. "Als syndicalist wist ik heel goed wat vertegenwoordiging en wat volharding kunnen betekenen. Die ervaring wil ik nu verder zetten in de politiek."

"Ik engageer me bij de PVDA omdat voor die partij de mensen op de eerste plaats komen en niet de winst van enkelen. Ik ben ervan overtuigd dat een meer rechtvaardige samenleving mogelijk is. Dat we samen het verschil kunnen maken voor een betere toekomst voor iedereen."

Doe je mee?