18. Marcel Riemis

64 jaar

Marcel Riemis is een geëngageerd maatschappelijk werker bij de Christelijke Mutualiteit. Als langdurig zieke moest Marcel de laatste jaren noodgedwongen zijn job opgeven, maar stilzitten staat niet in zijn woordenboek. Hij zet zich elke dag in als vrijwilliger voor een rechtvaardige en sociale samenleving. Dat doet hij bijvoorbeeld door mensen met een migratieachtergrond te helpen bij het leren lezen en schrijven van het Nederlands. "Als ik kinderen, die oorlog of honger ontvlucht zijn, kan helpen om onze taal te leren en hen zo kan voorbereiden op het reguliere onderwijs, dan ben ik echt gelukkig", vertelt Marcel enthousiast.

Marcel is stichtend lid van Alfabetiseringswerk Kempen, nu onderdeel van Basiseducatie. Daarnaast is hij bij veel Turnhoutenaren gekend als muzikant. Hij speelt onder andere dwarsfluit en djembé. Marcel volgt de actualiteit op de voet en is niet vies van een opiniestuk.

Doe je mee?