22. Lino Nemsdael

36 jaar

Lino Nemsdael is metaalarbeider en vakbondsafgevaardigde voor het ACLVB. Hij zet zich elke dag in voor de rechten van zijn werkmakkers en mobiliseert mee tegen de pensioenafbraak van de regering Michel - De Wever.

Lino groeide zelf op in een sociale woonwijk en kent de nood aan betaalbare en kwaliteitsvolle woningen dus van binnenuit. Huisvesting en gezondheidszorg ziet hij als belangrijke pijlers voor een menswaardig bestaan voor iedereen. Voor Lino komen de mensen op de eerste plaats en niet de winst voor enkelen.

Doe je mee?