16. Jelle Teck

36 jaar

Jelle Teck is kantoorbediende bij een bedrijf in Beerse, gespecialiseerd in hydraulica. Jelle is een 30 plussende Bink die zich graag inzet voor een betere wereld. Een wereld waar over het sociale gesproken wordt en niet alles de facto in een economisch kader wordt gegoten.

Het laatste jaar waagt Jelle zijn eerste stappen in de poëzie. Hij is lid van Collectief Dichterbij en schuimt zoveel mogelijk open podia af.

Doe je mee?