2. Erica Smits

40 jaar

Erica Smits is leerkracht secundair onderwijs aan het Heilige Graf in Turnhout. Vanuit haar engagement als leerkracht maakt ze zich zorgen over de toenemende armoede in haar klassen. Ze ziet steeds meer leerlingen met lege brooddozen en steeds meer leerlingen met moeilijke thuissituaties. De strijd tegen armoede en extra investeringen in onderwijs en in jongeren zijn dan ook haar stokpaardjes.

Erica groeide op in Schorvoort. Na enkele jaren in het centrum van de stad is ze nu teruggekeerd naar de wijk waar ze haar jeugd doorbracht. "In Schorvoort vind ik de rust en de stilte waar ik zo van houd. Ik maak me grote zorgen over de verkavelingsplannen in de Aa-vallei. We moeten onze groene longen beschermen voor ons en voor de volgende generaties".

Doe je mee?