14. Chris Goossens

55 jaar

Chris Goossens is vertegenwoordiger bij een Nederlands privébedrijf. Hij woont in de wijk Meuletiende.

Chris wil zich engageren voor een politiek waar niet de marktwaarde van alles op de eerste plaats komt. "Als je als uitgangspunt hebt dat alles winstgevend moet zijn, dan kan je de grote problemen van deze tijd, zoals armoede en ongelijkheid, nooit oplossen. De PVDA is de enige partij die durft oplossingen naar voor te schuiven die in verhouding staan tot de omvang van de problemen die zich stellen."

Doe je mee?