Toespraak van Wout Schafraet, lijsttrekker voor PVDA Turnhout, tijdens de nieuwjaarsreceptie van 27 januari 2018 in Het Gevolg.

Beste vrienden,
Beste kameraden,

Ik ben erg blij om jullie hier met zoveel te mogen ontvangen in deze prachtige theaterzaal. Ik wil alvast de mensen van Het Gevolg bedanken. Bedanken dat wij deze zaal vanavond mogen gebruiken en nog meer bedanken voor het sociaal geëngageerd theater dat zij elke dag brengen in deze stad.

In naam van heel de ploeg van de PVDA Turnhout wens ik jullie een gezond, creatief en solidair 2018. De PVDA heeft een boeiend jaar achter de rug hier in Turnhout. Onze partij groeit in aantal leden, groeit in activiteit en groeit ook in de peilingen. Volgens een peiling van Gazet van Antwerpen breken we hier bij de volgende verkiezingen door met een eerste zetel in de gemeenteraad.

Wij willen de stem van onderuit, van de gewone Turnhoutenaar in de gemeenteraad brengen.

Een jaar geleden kondigde ik op onze nieuwjaarsreceptie aan dat ik de lijst zou trekken voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. We hadden een duidelijk doel voor ogen: de stem van onderuit, van de gewone Turnhoutenaar in de gemeenteraad brengen. Maar hoe moest ik dat precies doen? Hoe zouden we komen tot een sterk stedelijk programma dat echt gedragen wordt door de bevolking? We dachten: we gaan dat gewoon op de PVDA-manier doen! We gaan niet zelf zeggen wat er als eerste moet veranderen in deze stad. Maar we gaan de mensen daarbij betrekken. We gaan het gewoon aan de mensen zelf vragen. Zo ontstond #degrotebevraging. En met het groepje waarmee we toen rond de keukentafel zaten waren we ambitieus: laat ons er duizend ophalen!

Duizend Turnhoutenaren bevragen. Dat was heel snel gezegd, maar toch iets minder snel gedaan. Maar vorige week zaterdag vulde Ingrid aan de Aldi onze 1000ste bevraging in. Het was een fijne babbel met Ingrid. 47 jaar jong en actief in de schoonmaaksector, en net als de meeste mensen die wij aanspraken was ze heel blij dat politici eindelijk eens haar mening vroegen. Want dat is voor ons democratie. Inspraak organiseren in plaats van tegen de wil van de mensen de afvaltaks Diftar invoeren of een goed draaiende kleuterschool zoals de Paddenstoel sluiten.

Actief onder de mensen komen, luisteren naar de mensen, dat zit in het DNA van onze partij.

Ondertussen hebben we 1015 bevragingen opgehaald. Als je weet dat mensen gemiddeld zo’n twaalf minuten doen over het invullen van onze bevraging, dan weet je dat wij omgerekend meer dan 200 uur in dialoog gegaan zijn met de inwoners van onze stad, over thema’s zoals armoede, gezondheid, betaalbare ouderenzorg en mobiliteit. We deden meer dan 400 huisbezoeken, we stonden aan de supermarkten, aan de rommelmarkt en aan de bibliotheek en we spraken honderden mensen individueel aan via mail, messenger en whatsapp. Welke partij doet ons zoiets na? Wel het antwoord is eenvoudig: geen enkele partij! Actief onder de mensen komen, luisteren naar de mensen, dat zit in het DNA van onze partij. Dat is precies wat de mensen zo aan de PVDA appreciëren. Dat is waarom wij vooruit gaan in de peilingen, omdat wij op een totaal andere manier aan politiek doen.

Een groeiende en dynamische partij heeft ook een huis nodig. En dat hebben we hier in Turnhout. Op 15 januari openden wij voor het eerst de deuren van Local Social, ons nieuw gebouw aan de voet van de watertoren. Als er mensen zijn die nog niet passeerden, spring dan gerust eens binnen. Onze deur staat open elke maandag en elke zaterdag van 10u tot 14u en elke woensdag van 14u tot 19u.

Wij steunen op leden en sympathisanten om onze sociale politiek te voeren.

Net zoals wij op de mensen steunen om ons verkiezingsprogramma te maken, zo steunen wij ook op de mensen om Local Social in te richten. De PVDA ligt niet aan het infuus van de overheidssteun, zoals de traditionele partijen. Wij steunen op leden en sympathisanten om onze sociale politiek te voeren. En daar zijn we trots op ook! Dat geldt ook voor Local Social. In totaal zijn wij op zoek naar 3000 euro om de inrichting van ons lokaal te bekostigen. Doe een gift en steun de PVDA in Turnhout.

De fase van onze grote bevraging loopt op haar einde. En doorheen de meer dan duizend gesprekken die wij voerden de voorbije maanden kwamen er al enkele thema’s sterk naar voor. En die thema’s hebben wij gegoten in een affichecampagne.

  • Wij kiezen partij voor een stad waar armoede geen kans meer heeft, een stad die een einde maakt aan die schandvlek dat 1 op de 5 kinderen moet opgroeien in armoede.
  • Wij kiezen partij voor een stad met betaalbare rusthuizen. Het kan toch niet dat mensen een pensioentje moeten trekken van 1100 of 1200 euro en dan een bejaardenzorg moeten betalen van 1600 euro en meer.
  • Wij kiezen partij voor een betaalbare stad. Waar je je niet blauw betaalt aan je Diftar-bak of bang bent voor de eindafrekening bij een bezoekje aan het containerpark.
  • Wij kiezen partij voor een mobiele stad. Want het kan toch niet zijn dat jongeren uit Zevendonk eerst hun bus afgeschaft zien, en dan, als ze met de fiets naar school gaan omdat er geen bus meer rijdt, dagelijks hun leven riskeren aan de ring en in de Turnhoutse centrumstraten.
  • Wij kiezen partij voor een stad die onze groene longen beschermt. Een stad die niet de projectontwikkelaars van Heeren en co loslaat op Schorvoort en op het groene noorden.
  • Wij kiezen partij voor een stad waar iedereen meetelt, zonder tweederangsburgers, zonder angst, zonder racisme. Tegen de valse oppositie van verdeel-en-heers van rechts en extreemrechts.
  • Wij kiezen partij voor een stad die niet babbelt over ‘betaalbaar wonen’, maar daar ook echt een punt van maakt. Dat is iets helemaal anders dan die nieuwe tweeslaapkamerappartementen in Turnova van 350.000 euro en meer. Dat is niet betaalbaar wonen. Dat is gewoon duur wonen.

Kortom… wij kiezen partij voor een stad op mensenmaat!

Met deze affiches willen wij vanaf morgen het Turnhoutse straatbeeld kleuren. En daarvoor rekenen we op jullie! Bestel je affiche hier.

Bouwen aan een stad op mensenmaat, dat doen we samen!

Na onze krachttour met #degrotebevraging zullen we jullie dus opnieuw nodig hebben de komende weken en maanden. Want de stad uit handen nemen van de projectontwikkelaars en de bouwpromotoren, en teruggeven aan de mensen, dat doe je niet alleen. De democratie veroveren, en de mensen echte inspraak geven, dat doe je niet alleen. Bouwen aan een stad op mensenmaat, dat doen we samen!